کشف سلاح از داخل یک کامیون میوه در اهواز

شهریور 1358
568
تاریخ: 1358/06/02

شهر: Ahvaz, Iran

مأموران ژاندارمری از ۱ کامیون حامل میوه در اهواز، ۲۲ قبضه کلاشینکف و ۷۲۰ فشنگ به دست آوردند. چند نفر در این خصوص دستگیر شدند.

 

شهر
ایران، خوزستان، اهواز
تاریخ واقعه
1979-08-24
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۲۲ قبضه کلاشینکف و ۷۲۰ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص137
آدرس
Ahvaz
Khuzestan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25