حمله مسلحانه عناصر ضدانقلاب به خودروی ارتش در دوآب

شهریور 1358
780
تاریخ: 1358/06/26

شهر: Do Ab, Iran

در نتیجۀ حملۀ ضدانقلاب به ۱ خودروی ارتش در دوآب که منجر به درگیری سرنشینان خودرو و ضدانقلاب شد، ۱ جوانمرد و ۱ استوار ارتش شهید، ۳ تن زخمی و ۲ تن دیگر از سرنشینان خودرو مفقود شدند.

 

شهر
ایران، لرستان، دوآب
تاریخ واقعه
1979-09-17
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
2
تعداد مجروحین
3
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص165
آدرس
دوآب
Do Ab, Iran
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25