گروگان‌گرفتن عده‌ای از مردم توسط عناصر حزب خلق مسلمان در تبریز

دی 1358
000008
تاریخ: 1358/10/18

شهر: Tabriz, Iran

افراد کمیتۀ ایرانی وابسته به حزب خلق مسلمان، عده‌ای را در جلوی ساختمان این کمیته به گروگان گرفتند. متعاقب درگیری‌های پیش‌آمده، ۶۰ نفر زخمی و ۵ نفر کشته و حدود ۵۰ نفر دستگیر شدند. از ساختمان کمیتۀ ایرانی، چندین تیربار و سلاح آرپی‌جی۷ و تعداد زیادی اسلحه به دست آمد.

 

شهر
ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
تاریخ واقعه
1358-10-18
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه و گروگان گیری
گروهک تروریستی
حزب خلق مسلمان
نوع سلاح
تیربار و سلاح آرپی‌جی۷
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص284
آدرس
Tabriz
East Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25