کشف مقادیری اسلحه و مهمات در جریان دستگیری 4نفر در تهران

خرداد 1359
25-03-1397-7
تاریخ: 1359/03/25

پاسداران ستاد ۴ منطقۀ ۹ تهران، ۴ مرد مسلح به سلاح کمری و تفنگ ژ۳ اهل مشکین شهر را دستگیر کردند. از دستگیرشدگان ۲ قبضه تفنگ ژ۳، ۱ قبضه یوزی و ۲ قبضه کلت کمری کشف شد. پاسدارانِ همین ستاد فرد دیگری اهل مهاباد را نیز با ۱ قبضه سلاح کمری و ۵۰ فشنگ دستگیر کردند.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1359-03-25
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۲ قبضه تفنگ ژ۳، ۱ قبضه یوزی و ۲ قبضه کلت کمری
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص150
آدرس
تهران
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25