کشف مقادیر زیادی مهمات توسط پاسداران در جادۀ پادگان مریوان

خرداد 1359
24-03-1397-6
تاریخ: 1359/03/24

پاسداران در جادۀ پادگان مریوان، ۱۲۰۰ کیلوگرم باروت و ۲ مین ضدتانک و ۱ مین ضدنفر کشف کردند.

 

شهر
ایران، کردستان، مریوان
تاریخ واقعه
1359-03-24
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱۲۰۰ کیلوگرم باروت و ۲ مین ضدتانک و ۱ مین ضدنفر
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص148
آدرس
مریوان
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25