ایجاد رعب و وحشت سرنشینان خودرویی با پرتاب مواد دودزا

خرداد 1358
303030
تاریخ: 1358/03/28

شهر: Abadan, Iran

شب‌هنگام سرنشینان خودرویی در آبادان با پرتاب مواد دودزا، موجب وحشت مردم شده، متواری شدند.

 

شهر
ایران، خوزستان، آبادان
تاریخ واقعه
1979-06-18
نوع عملیات تروریستی
ایجاد رعب و وحشت
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص74
آدرس
Abadan
Khuzestan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25