تیراندازی سرنشینان یک خودرو به سوی پاسداران

خرداد 1358
303030
تاریخ: 1358/03/02

شهر: اصفهان, ایران

۲ سرنشین ۱ خودروی ژیان نیمه‌شب به سمت پاسداران تیراندازی کردند که با پاسخ متقابل پاسداران مواجه شدند.

 

شهر
ایران، اصفهان
تاریخ واقعه
1358-03-02
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص57
آدرس
اصفهان, ایران
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25