سرقت مسلحانه از بانک ملی شعبه پارک تهران ویلا

تیر 1358
378
تاریخ: 1358/04/31

شهر: Tehran, Iran

بانک ملی شعبۀ پارک تهران ویلا هدف سرقت مسلحانه قرار گرفت که طی آن، کارکنان بانک نیز زخمی شدند. در این حادثه، ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال وجه نقد به سرقت برده شد.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1979-07-22
نوع عملیات تروریستی
سرقت مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال وجه نقد
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص104
آدرس
Tehranvila Park, Tehran
Tehran Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25