کشف سلاح توسط سپاه کرمانشاه

تیر 1358
303030
تاریخ: 1358/04/26

شهر: Kermanshah, Iran

سپاه کرمانشاه موفق به کشف ۹ کلت و ۱۰۰۰ فشنگ از ۲ نفر شد.

 

شهر
ایران، کرمانشاه
تاریخ واقعه
1979-07-17
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۹ کلت و ۱۰۰۰ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص99
آدرس
Kermanshah
Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25