ایجاد رعب و وحشت حزب دموکرات کردستان برای تشکیل شورای جدید

تیر 1358
303030
تاریخ: 1358/04/20

شهر: Oshnavieh, Iran

حزب منحلۀ دمکرات کردستان با تهدید و ارعاب، شورای انقلاب منطقه را منحل کرده، شورای جدیدی مرکب از ۴ نفر از افراد وابسته به خود ایجاد کردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، اشنویه
تاریخ واقعه
1979-07-11
نوع عملیات تروریستی
ایجاد رعب و وحشت
گروهک تروریستی
حزب دموکرات کردستان
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص92
آدرس
Oshnavieh
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25