شلیک آرپی جی7 به ایستگاه تقویتی برق صنعت نفت آبادان

تیر 1358
285
تاریخ: 1358/04/13

شهر: Abadan, Iran

سحرگاه عده‌ای ناشناس با آرپی‌جی۷ به ایستگاه تقویتی برق صنعت نفت واقع در ایستگاه ۷ آبادان شلیک کردند. فقط منبع روغن این ایستگاه آسیب جزئی دید.

 

شهر
ایران، خوزستان، آبادان
تاریخ واقعه
1979-07-04
نوع عملیات تروریستی
خرابکاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
آرپی‌جی۷
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
آسیب دیدن منبع روغن ایستگاه تقویتی برق صنعت نفت آبادان
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص87
آدرس
Abadan
Khuzestan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25