قطع‌کردن برق خرمشهر توسط عناصر ضدانقلاب در پی عملیات خرابکارانه

تیر 1358
246
تاریخ: 1358/04/06

شهر: Khorramshahr, Iran

در پی عملیات خراب‌کارانۀ گروهی از مزدوران ضدانقلاب در ایستگاه تقویتی برق خرمشهر به آبادان، شب‌هنگام برق خرمشهر قطع شد.

 

شهر
ایران، خوزستان، خرمشهر
تاریخ واقعه
1979-06-27
نوع عملیات تروریستی
خرابکاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص82
آدرس
Khorramshahr
Khuzestan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25