کشف سلاح توسط پاسداران کمیته انقلاب اسلامی کازرون

تیر 1358
303030
تاریخ: 1358/04/05

شهر: Kazerun, Iran

پاسداران کمیتۀ انقلاب اسلامی کازرون موفق به کشف ۵ قبضه سلاح خودکار از ۱ نفر شدند.

 

شهر
ایران، فارس
تاریخ واقعه
1979-06-26
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۵ قبضه سلاح خودکار
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص81
آدرس
Kazerun
Fars Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25