ضدانقلاب به‌سوی پاسگاه پلیس‌راه میاندوآب و مهاباد تیراندازی کردند

بهمن 1359
28bahman59_01
تاریخ: 1359/11/28 00:00

ضدانقلاب بار دیگر از اطراف بیشه‌زارهای ایستگاه کشاورزی مهاباد، به‌سوی پاسگاه پلیس‌راه میاندوآب و مهاباد تیراندازی کردند. نیروهای مستقر در منطقه نیز با هوشیاری به آتش آن‌ها پاسخ دادند. این تیراندازی‌ها از ساعت ۲۰ تا ۱ بامداد ادامه داشت. در این درگیری، از نیروهای خودی کسی آسیب ندید و تنها بر اثر اصابت خمپاره، خساراتی به ساختمان پاسگاه وارد آمد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، مهاباد
تاریخ واقعه
1359/11/28
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
خمپاره
خسارات مالی
اصابت خمپاره به ساختمان پاسگاه
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
west azarbaijan
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25