عضو انجمن اسلامی و رئیس جهاد سازندگی، طی توطئۀ عناصر مجاهدین خلق ترور شد

بهمن 1359
17bahman59_3
تاریخ: 1359/11/17 00:00

ابوالفضل مسعودی، عضو انجمن اسلامی و رئیس جهاد سازندگی سازمان هواشناسی، طی توطئۀ عناصر مجاهدین خلق (منافقین) ترور شد. این ترور در خیابان دکتر فاطمی، خیابان باباطاهر رخ داد. ۳ گلوله به وی شلیک شده بود.

 

شهر
ایران، تهران، تهران
تاریخ واقعه
1359/11/17
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
مجاهدین خلق
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
tehran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25