در بازرسی از خانۀ یکی از ضدانقلاب، ۲ قبضه سلاح به دست آمد

بهمن 1359
303030
تاریخ: 1359/11/08 00:00

در ۱ رشته عملیات رزمی، پاسداران انقلاب با ضدانقلاب و مزدوران صدام در باینگان به درگیری پرداختند. در این درگیری، ۱ اسلحۀ کالیبر ۷۵ مهاجمان با خدمۀ آن نابود شد و یکی از سرکردگان ضدانقلاب به اسارت در آمد. در بازرسی از خانۀ یکی از ضدانقلاب در منطقۀ باینگان، ۲ قبضه سلاح ام۱ به دست آمد. مهاجمان در این درگیری، از سلاح کالیبر ۷۵ و خمپاره‌انداز ۸۲میلی‌متری استفاده می‌کردند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، پاوه
تاریخ واقعه
1359/11/08
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه، کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
اسلحۀ کالیبر ۷۵، ۲ قبضه سلاح ام۱، خمپاره‌انداز ۸۲میلی‌متری
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
kermanshah
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25