شهادت مأمور انتظامات بانک ملی ایران در پی سرقت مسلحانه از بانک در تهران

بهمن 1358
00000016
تاریخ: 1358/11/25

شهر: Tehran, Iran

طی سرقتی مسلحانه از بانک ملی ایران در تهران، مأمور انتظامات بانک به نام اصغر مهری در جریان درگیری با سارقان مسلح به شهادت رسید و ۲ تن از همکارانش نیز مجروح شدند.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1358-11-25
نوع عملیات تروریستی
سرقت مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
تعداد مجروحین
2
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص307
آدرس
Ekbatan Town
Tehran, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25