کشف مقادیری اسلحه و مهمات توسط مأموران ژاندارمری تهران

بهمن 1358
00000014
تاریخ: 1358/11/24

شهر: Tehran, Iran

ظرف چند روز اخیر، مأموران ژاندامری ۳ قبضه مسلسل و تعدادی فشنگ شکاری کشف کردند.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1358-11-24
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۳ قبضه مسلسل و تعدادی فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص306
آدرس
Tehran
Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25