دستگیری تعدادی از عناصر مسلح ضدانقلاب توسط پاسداران انقلاب اسلامی بندرعباس

بهمن 1358
0000055
تاریخ: 1358/11/04

شهر: Bandar Abbas, Iran

پاسداران انقلاب اسلامی بندرعباس از ۱ خودروی وانت، ۱ قبضه سلاح کالیبر ۱۲، ۴۵۰ فشنگ خفیف و ۲ فشنگ کالیبر ۱۲ کشف کردند.

 

شهر
ایران، هرمزگان، بندرعباس
تاریخ واقعه
1358-11-04
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه سلاح کالیبر ۱۲، ۴۵۰ فشنگ خفیف و ۲ فشنگ کالیبر ۱۲
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص294
آدرس
Bandar Abbas
Hormozgan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25