عناصر مجاهدین خلق یک چادر کتاب‌فروشی در تهران را به آتش کشیدند

اسفند 1359
303030
تاریخ: 1359/12/14 00:00

عناصر مجاهدین خلق (منافقین) با حمله به ۱ چادر کتاب‌فروشی در تهران، کتاب‌ها و وسایل آن را به آتش کشیدند.

 

شهر
ایران، تهران، تهران
تاریخ واقعه
1359/12/14
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
مجاهدین خلق
خسارات مالی
به آتش کشیده شدن کتاب‌ها
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
tehran
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25