بمبی کارگذاشته توسط ضدانقلاب در مرکز فرهنگی سپاه منفجر شد

اسفند 1359
303030
تاریخ: 1359/12/10 00:00

بمبی در یکی از مراکز فرهنگی سپاه سقز منفجر شد که خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت؛ اما به ساختمان بخش فرهنگی خساراتی وارد آمد. این بمب را ضدانقلاب در این مرکز کار گذاشته بودند.

 

شهر
ایران، کردستان، سقز
تاریخ واقعه
1359/12/10
نوع عملیات تروریستی
بمب‌گذاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
بمب
خسارات مالی
خسارت دیدگی ساختمان بخش فرهنگی
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
kurdistan
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25