گلولۀ مهاجمان مسلح به یک فروند بالگرد ژاندارمری اصابت کرد

اسفند 1359
303030
تاریخ: 1359/12/06 00:00

گلولۀ مهاجمان مسلح به ۱ فروند بالگرد ژاندارمری در ۱۶کیلومتری آن شهرستان اصابت کرد؛ ولی خلبان با هوشیاری توانست بالگرد را سالم به سقز باز گرداند. این بالگرد مجروحان را از سقز به مراغه منتقل می‌کرد.

 

شهر
ایران، کردستان، سقز
تاریخ واقعه
1359/12/06
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
kurdistan
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25