کشف مقادیری اسلحه توسط سپاه پاسداران یزد

اسفند 1358
00000095
تاریخ: 1358/12/20

شهر: Yazd, Iran

سپاه پاسداران یزد ۲ قبضه کلت کالیبر ۴۵ و ۳۸ کشف کردند.

 

شهر
ایران، یزد
تاریخ واقعه
1358-12-20
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۲ قبضه کلت کالیبر ۴۵ و ۳۸
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص319
آدرس
Yazd
Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25