انفجار لوله نفت ایستگاه شماره 4آبادان توسط گروهی خرابکار

اسفند 1358
00000076
تاریخ: 1358/12/18

شهر: Abadan, Iran

گروهی خراب‌کار با دیدگاه تجزیه‌طلبانه، لولۀ نفت ایستگاه شمارۀ ۴ آبادان را منفجر کردند که خساراتی فراوانی بر جای گذاشت. این گروه دوره‌های چریکی را در عراق گذرانده‌اند.

 

شهر
ایران، خوزستان، آبادان
تاریخ واقعه
1358-12-18
نوع عملیات تروریستی
خرابکاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
بمب
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
انفجار خط لوله نفت
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص317
آدرس
Abadan
Khuzestan Province, Iran
مهر 1359
4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25