سرقت مسلحانه ۵۰۰٬۰۰۰ تومان حقوق کارگران شرکت آجرسازی خوزستان

اسفند 1358
00000070
تاریخ: 1358/12/16

شهر: Behbahan, Iran

سارقان مسلح در جادۀ قدیم اهواز، ۵۰۰٬۰۰۰ تومان حقوق کارگران شرکت آجرسازی خوزستان را ربودند و یکی از رانندگان این شرکت را به ضرب گلوله مجروح کردند.

 

شهر
ایران، خوزستان، اهواز
تاریخ واقعه
1358-12-16
نوع عملیات تروریستی
سرقت مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
1
خسارات مالی
۵۰۰٬۰۰۰ تومان حقوق کارگران شرکت آجرسازی
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص316
آدرس
Khuzestan Province
Behbahan, Iran