سرقت مسلحانه ۵۰۰٬۰۰۰ تومان حقوق کارگران شرکت آجرسازی خوزستان

اسفند 1358
00000070
تاریخ: 1358/12/16

شهر: Behbahan, Iran

سارقان مسلح در جادۀ قدیم اهواز، ۵۰۰٬۰۰۰ تومان حقوق کارگران شرکت آجرسازی خوزستان را ربودند و یکی از رانندگان این شرکت را به ضرب گلوله مجروح کردند.

 

شهر
ایران، خوزستان، اهواز
تاریخ واقعه
1358-12-16
نوع عملیات تروریستی
سرقت مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
1
خسارات مالی
۵۰۰٬۰۰۰ تومان حقوق کارگران شرکت آجرسازی
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص316
آدرس
Khuzestan Province
Behbahan, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25