پاسگاه ژاندارمری چلیک به‌مدت ۳ ساعت هدف حملۀ ضدانقلاب مسلح قرار گرفت

آذر 1359
21azar59_1
تاریخ: 1359/09/21 00:00

در ساعت ۲۰ پاسگاه ژاندارمری چلیک به‌مدت ۳ ساعت هدف حملۀ ضدانقلاب مسلح قرار گرفت. مأموران پاسگاه نیز به آتش آنان پاسخ دادند. در این حمله، تلفاتی به پرسنل پاسگاه وارد نیامد و مهاجمان زیر آتش محافظان پاسگاه مجبور به عقب‌نشینی و ترک محل شدند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، میاندوآب
تاریخ واقعه
1359/09/21
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
west azarbaijan
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25