حمله مسلحانه عناصر حزب دموکرات به خودروی پاسداران در سنندج

آذر 1358
00098
تاریخ: 1358/09/25

شهر: Sanandaj, Iran

بر اثر حملۀ مهاجمان مسلح در ساعت ۲۰ به خودروی پاسداران در مقابل مقر دمکرات‌ها، ۵ پاسدار شهید و زخمی شدند. پاسداران در ایست بازرسی مقر حزب دمکرات، از تحویل سلاح‌هایشان به آن‌ها خود‌داری کردند و در این هنگام، عوامل این حزب آن‌ها را به گلوله بستند. پاسدار اصغر طهماسبی، رانندۀ اعزامی سپاه تهران و حبیب فردی به شهادت رسیدند و ۲ نفر دیگر مجروح شدند. متعاقب این درگیری، پس از هماهنگی با دمکرات‌ها، نیروی کمکی بدون اسلحه به منطقه رفتند که یکی دیگر از پاسداران به نام حمید احمدی زخمی شد. در این حادثه، از پاسداران ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال پول، ۴ قبضه ژ۳، ۲ قبضه یوزی و ۱ قبضه کلت کمری کالیبر ۴۵ به سرقت رفت. پاسدار دیگری که برای تحقیق به محل رفته بود، دستگیر شده، تا حد مرگ شکنجه شد.

 

شهر
ایران، کردستان، سنندج
تاریخ واقعه
1358-09-25
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
حزب دموکرات کردستان
نوع سلاح
۴ قبضه ژ۳، ۲ قبضه یوزی و ۱ قبضه کلت کمری کالیبر ۴۵
تعداد شهدا
2
تعداد مجروحین
3
خسارات مالی
سرقت ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال پول، ۴ قبضه ژ۳، ۲ قبضه یوزی و ۱ قبضه کلت کمری کالیبر ۴۵
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص261
آدرس
Sanandaj
Kurdistan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25