کشف سلاح و مهمات در شهر کرمانشاه

آذر 1358
00042
تاریخ: 1358/09/12

شهر: Kermanshah, Iran

در شهر کرمانشاه، ۱ کلت با ۱۶ فشنگ و همچنین ۲۰ فشنگ ژ۳ کشف شد.

 

شهر
ایران، کرمانشاه
تاریخ واقعه
1358-09-12
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ کلت با ۱۶ فشنگ و همچنین ۲۰ فشنگ ژ۳
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص251
آدرس
Kermanshah
Province, Iran
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25