عناصر ضدانقلاب، نیمه‌شب به فرودگاه سنندج حمله کردند

آبان 1359
8aban59_1
تاریخ: 1359/08/08 00:00

ضدانقلاب مسلح نیمهشب به فرودگاه سنندج حمله کرده، به‌سوی نیروهای مستقر در فرودگاه شلیک کردند که با پاسخ متقابل نیروهای ارتش روبه‌رو شدند. در این حمله، به نیروهای مستقر در فرودگاه آسیبی نرسید.

 

شهر
ایران، کردستان، سنندج
تاریخ واقعه
1359/08/08
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Kurdistan Province
Iran
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25