کمین عناصر مسلح ضدانقلاب در گرده‌نو کرمانشاه

آبان 1358
0035
تاریخ: 1358/08/16

شهر: Salas Babajani, Iran

افراد مسلح ضدانقلاب به ۱ واحد گشتی ژاندارمری در حین گشت‌زنی در منطقۀ گرده‌نو کرمانشاه حمله کردند. متعاقب آن و پس از درگیری شدید، مهاجمان با به‌غارت‌بردن خودرو و وسایل نیروهای ژاندارمری متواری شدند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، ثلاث باباجانی
تاریخ واقعه
1358-08-16
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص231
آدرس
Salas Babajani
Kermanshah Province, Iran
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25