حمله مسلحانه عناصر ضدانقلاب به پادگان چناره

آبان 1358
006
تاریخ: 1358/08/12

شهر: Marivan, Iran

  1. در جریان درگیری پادگان چناره با ضدانقلاب مسلح، ۹ نظامی مجروح شدند. در این حادثه، ۲ ماشین ارتشی و ۱ تانک نیز سوزانده شد.

 

شهر
ایران، کردستان، مریوان
تاریخ واقعه
1358-08-12
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
9
خسارات مالی
سوزانده شدن 2ماشین ارتشی و 1 تانک
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص227
آدرس
Marivan
Kurdistan Province, Iran
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25