حمله مسلحانه عناصر ضدانقلاب به پاسگاه‌های مرزی بخش نوسود

آبان 1358
303030
تاریخ: 1358/08/02 00:00

شهر: Nowsud, Iran

مهاجمان مسلح ضدانقلاب از ساعت ۱۷ تا ۱۸، با خمپاره‌انداز به پاسگاه‌های مرزیِ بخش نوسود حمله کردند که با پاسخ محافظان روبه‌رو شدند.

 

آدرس
Nowsud
Kermanshah Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25