تیراندازی عناصر ضدانقلاب در حوالی رودخانه بهمن‌شیر آبادان

آبان 1358
029
تاریخ: 1358/08/01

عناصر ضدانقلاب در حوالی رودخانۀ بهمن‌شیر آبادان تیراندازی‌هایی کردند که با اعزام پاسداران به محل، مهاجمان متواری شدند. در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.

 

آدرس
Bahmanshir River
Iran