نادر سلیمانی از انگیزه‌اش برای تقدیم سیمرغ به مادر شهدای ترور گفت

4644286

نادر سلیمانی: اهدای این سیمرغ، کمترین کاری بود که میتوانستم به عنوان ادای دین به خانواده شهدا انجام دهم. خاک پای مادران شهدایی هستم که در اوج عشق به فرزند، دسته گل های خود را تقدیم کشور کردند.


فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان