مبارزه با تروریسم در پرتو تدابیر بین‌المللی و راهبرد جهانی

Lkjv8963

چکیده

تروریسم پدیده‌ای است که مبارزه با آن در جامعه جهانی، تدبیری بین‌المللی می‌طلبد، چنان‌که تاکنون اقدامات حقوقی گوناگون و گام‌های مؤثری در جهت صلح و امنیت بین‌المللی از جمله تصویب توافقات، معاهدات، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی برداشته شده است. در این راستا اقدامات مؤثر تابعان حقوق بین‌الملل در تقابل با تروریسم موسوم به «ضمانت‌های مشترک» پدیدار شده و به نظر می‌رسد تحرکات منسجم‌تری نسبت به قبل در راه مبارزه با پدیده تروریسم شکل گرفته است. این قاعده همگام با همکاری‌های مستمر بین‌المللی نتیجه‌بخش است، اگرچه این یک حرکت لازم در سطح بین‌المللی تلقی شده، کافی به نظر نمی‌رسد و باید قاعده اقدام در این خصوص تا مرحله نهایی، حذف تروریسم از صحنه بین‌المللی انجام پذیرد. با این وصف به نظر می‌رسد مقابله با تروریسم در یک چارچوب قانونی و تحت نظارت چندلایه جهت حفظ عدالت مطابق با فرآیندهای موجود و حاکمیت حقوق جهانی در جهت نظم جهانی، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است. جامعه بین‌المللی نیز باید با همکاری‌های مستمر خود سازوکارهای مناسب را در تقابل با این پدیده شوم در نظر گرفته و از هرگونه اقدامی در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل در این راستا فروگذار نکند.

واژگان کلیدی: مقابله با تروریسم؛ ضمانت‌های مشترک؛ قواعد آمره؛ تعهدات بین‌المللی؛ همکاری‌های بین‌المللی.

 

دریافت متن کامل


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=10848448&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25