شهید منوچهر شایسته‌نژاد

Photo 2020 07 05 11 58 00 شهید منوچهر شایسته‌نژاد سال ۱۳۴۵ در استان البرز متولد شد. با شروع درگیری‌ها در غرب کشور برای مقابله با تروریست‌ها به غرب کشور اعزام شد. سرانجام در حمله مسلحانه عناصر گروهک‌های تروریستی به بوکان در ۱۶تیر۱۳۶۶ به شهادت رسید.

شهید حمید محمدی

Photo 2020 07 05 12 37 27 شهید حمید محمدی در سال ۱۳۴۰ در کردستان به دنیا آمد. با پیروزی انقلاب اسلامی برای خدمت‌رسانی به مردم و آبادانی کشور به عضویت جهاد سازندگی در آمد و  در ۱۵تیر۱۳۶۴ طی حمله تروریست‌ها به مریوان به شهادت رسید.

شهید علی احمدی‌باصیری

Photo 2020 06 30 16 45 52 شهید علی احمدی‌باصیری سال ۱۳۴۱ در بروجن متولد شد. دانش‌آموز مقطع متوسطه بود. با شروع درگیری‌ها در غرب کشور برای مقابله با تروریست‌ها به غرب کشور رفت و در حمله مسلحانه گروهک‌های تروریستی به سقز در ۱۴تیر۱۳۶۰ به شهادت رسيد.

شهید امینعلی یوسفی

Photo 2020 07 02 14 14 44 شهید امینعلی یوسفی سال ۱۳۴۲ در استان فارس متولد شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد و در ۱۳تیر۱۳۶۲ طی حمله عناصر گروهک‌های تروریستی به بوکان به شهادت رسید.

شهید احمد فرزادی

Photo 2020 06 30 16 44 12 شهید احمد فرزادی سال ۱۳۴۲ در خراسان متولد شد. مغازه باطری فروشی داشت با شروع درگیری‌ها و ناامنی در غرب کشور برای مقابله با تروریست‌ها به ارومیه رفت. سرانجام در ۱۲تیر۱۳۶۲ طی حمله مسلحانه تروریست‌ها به سرو به شهادت رسید.

شهید نجاتعلی محمدی

Photo 2020 06 30 16 44 02 شهید نجاتعلی محمدی سال ۱۳۲۸ در اصفهان متولد شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد. وی توسط عناصر گروهک‌های تروریستی شناسایی شد  و در ۱۱تیر۱۳۶۰ در فریدون شهرترور شد و به شهادت رسید .

شهید حسین اولی‌پوربندری

Photo 2020 06 27 14 43 49 شهید حسین اولی‌پوربندری سال ۱۳۴۱ در هرمزگان متولد شد. برای خدمت سربازی به کرمان اعزام شد و با ایثار و از خودگذشتگی برای برقراری امنیت به مقابله با تروریست‌ها پرداخت و سرانجام ۸تیر۱۳۶۲ در حمله مسلحانه گروهک‌های  تروریستی به کرمان در محور میرآباد به شهادت رسید.

شهید بهلول خورشیدی

Photo 2020 06 18 14 46 01 شهید بهلول خورشیدی سال ۱۳۴۳ در اردبیل متولد شد. دانش‌آموز مقطع متوسطه بود که در حمله مسلحانه گرهک‌های تروریستی به نقده در ۳۰خرداد۱۳۶۲ به شهادت رسيد.

شهید میرعظیم هاشمی‌نیا

Photo 2020 06 16 15 03 36 شهید میرعظیم هاشمی‌نیا سال ۱۳۴۰ در تهران متولد شد. برای خدمت سربازی به غرب کشور اعزام شد و با ایثار و از خودگذشتگی برای برقراری امنیت به مقابله با تروریست‌ها پرداخت و سرانجام ۲۹خرداد۱۳۶۱ در حمله مسلحانه گروهک‌های  تروریستی به اشنویه به شهادت رسید.

شهید محمدعلی ریحان‌سیچانی

Photo 2020 06 11 13 36 27 شهید محمدعلی ریحان‌سیچانی سال ۱۳۳۹ در اصفهان متولد شد. کارگر کارخانه ریسندگی و بافندگی بود که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. چندین بار به عنوان بسیجی در جبهه حضور يافت. سرانجام ۲۷خرداد۱۳۶۱، در جاده بانه - سردشت بر اثر اصابت ترکش گلوله گروهک تروریستی کومله به شهادت رسید.

شهید علی‌داد نادی‌جوکانی

Photo 2020 06 11 13 36 13 شهید علی‌داد نادی‌جوکانی سال ۱۳۲۸ در شیراز متولد شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تروریست‌ها برای تامین هزینه‌های خود دست به سرقت از بانک‌ها و اموال مردم می‌زدند. او که مامور شهربانی مستقر در بانک بود در ۲۶خرداد۶۱  با تروریست‌هایی که به بانک حمله کرده بودند مقابله کرد و در این درگیری به شهادت رسید.

شهید سیدعلی حسام‌زاده‌حجازی

Photo 2020 06 11 11 37 47 شهید سیدعلی حسام‌زاده‌حجازی سال  ۱۳10 در تهران متولد شد. پس‌از بازنشستگی  شرکت نفت وقتی که مشغول برنامه‌ریزی برای اعزام کاروان حجاج بيت الله الحرام بود. در ۲۵خرداد۶۱ توسط منافقین ترور شد و به شهادت رسید.

شهید بهمن صفاریان

Photo 2020 06 11 10 39 10 شهید بهمن صفاریان سال ۱۳۴۰ در تهران متولد شد. برای خدمت سربازی به غرب کشور اعزام شد و با ایثار و از خودگذشتگی برای برقراری امنیت به مقابله با تروریست‌ها پرداخت و سرانجام ۲۴خرداد۱۳۶۰ در حمله مسلحانه گروهک‌های تروریستی به بانه به شهادت رسید.

شهید ولی جعفری‌یامچی

Photo 2020 06 11 14 12 59 شهید ولی جعفری‌یامچی سال ۱۳۴۸ در مرند به دنیا آمد. قالیبافی می‌کرد و زندگی ساده‌ای داشت. در جریان حمله عناصر گروهک‌های تروریستی به مهاباد در  ۲۳خرداد۱۳۶۰ به شهادت رسید.
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان