شهید نعمت الله رحمان نژاد

Rahmannezhad

شهید رحمان نژاد در سال 1322 به دنیا آمد. ایشان یکی از معتقدین به مبانی اسلام بود و با مذهبی ها و انقلابیون ارتباط خوبی داشت و در خیابان امام خمینی (ره) گرگان پارچه فروش بود. ایشان بخاطر رابطه اش با نیروهای انقلابی مورد کینه و نفرت شیطانی منافقین بود .

سر انجام این شهید بزرگوار در تاریخ 25 مردادماه 1360 توسط دختر جوان 18 ساله ای که فریب خورده منافقین بود وارد مغازه اش شد و با شلیک گلوله به سرش وی را به شهادت رساند .


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=10290374&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان