شهید سیدسعید جامعی

Photo 2021 03 14 09 57 11

سیدسعید جامعی سال 1337 در تهران متولد شد. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند بود. که در 24اسفند1۳۶۰ در تهران، خیابان طالقانی مورد سوء قصد عناصر گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) قرار گرفت و بر اثر اصابت چند گلوله به شهادت رسید.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=10277626&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان