سایر شهیدان صنعت هسته ای

Hasteiشهیدان صنعت هسته ای ایران، سند مظلومیت ایران اسلامی هستند. دانشمندانی که با ویژگی های مشترک، اهداف هماهنگ و تلاش های مستمر در مسیر زنده نگه داشتن چرخه هسته ای کشور گام برداشتند.

از سال 57 تا به امروز علاوه بر شهدای سرشناس این صنعت و تکنولوژی، نظیر شهید علیمحمدی، شهید شهریاری، شهید رضایی نژاد، شهید احمدی روشن و شهید قشقایی، تعداد دیگری از دانشمندان هسته ای ایران نیز توسط دشمن ترور و به مقام والای شهادت رسیدند که به اسامی آنها اشاره می کنیم:

1. شهید پرویز منشادی (اولین شهید هسته ای ایران)

2. شهید سید علی موسوی

3. شهید رمضان رستمی

4. شهید پرویز احمدی

5. شهید عنایت الله امینی

6. شهید علی اصغر حسین زاده احمدی

7. شهید محمد علی مهدوی

8. شهید سید احمد طیب زاده دزفولی

9. شهید اردشیر حسین پور

10. شهید محسن فخری زاده


فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان