زنان در گروهک منافقین

Zananashraf124

این مسئله که زنان دارای طبع و روحی لطیف تر از مردان هستند تقریبا یک اصل ثابت شده ی علمی است. زنان با روح لطیف خود بنیاد خانواده و در نتیجه جامعه را استوار می کنند. با توجه به این نکته باید بگوییم یکی از سازمانهایی که بیشترین میزان خشونت را بر علیه زنان در مقاطع مختلف تاریخی به کار برده است گروهک تروریستی منافقین است. با توجه به ذات و ماهیت منافقین که زندگی مخفی و پارتیزانی را اقتضا می کند متأسفانه از ابتدای تأسیس این سازمان شاهد جذب و استفاده ی بیش از اندازه ی از زنان در این سازمان تروریستی بوده و هستیم. باید گفت از ابتدای ایجاد شاخه ی زنان سازمان منافقین موسوم به انجمن زن مسلمان، این شاخه ی سازمانی به دنبال ایزوله کردن و استفاده از قشر زنان در جهت مطامع فرقه ای سازمان شده اند، اما باید گفت سازمان به هیچ یک از وعده هایی که به جنس زن در خصوص آزادی، مشارکت سیاسی و.. داده نه تنها تا کنون عمل نکرده بلکه با استحاله نمودن زنان در ساختار گروهک منافقین روح لطیف وحساس آنها را آزرد و با انقلاب موهوم ایدئولوژیک پس از شکست در عملیات مرصاد و جدا نمودن همسر و فرزندان زنان عضو سازمان منافقین از آنها و متعاقب آن به نابودی کشاندن نهاد خانواده در درون گروهک روند خرد کرد شخصیت زنان در درون این تشکیلات مخوف را تسریع بخشید. پس از این مرحله با شروع نمودن فرایند عقیم سازی زنان به دستور مسعود رجوی دومین ضربه ی هولناک به شخصیت زن در این سازمان تروریستی وارد آمد. نا گفته پیدا است که این قبیل اقدامات وحشیانه به همراه خشونت فزایندۀ درون فرقه می تواند چه اثر مخربی بر روح زنان عضو منافقین بگذارد و آنها را به یأس و نا امیدی تمام عیار برساند. رسیدن به نقطه ی یأس همه جانبه اولین قدم برای اقدام به خود کشی توسط انسانها است، پس این عجیب نیست که می بینیم امروز گروهک تروریستی منافقین با مسئله ی خودکشی در میان قشر زنان به شدت درگیر است. با توجه به تبعید ناخواسته به اردوگاه تیرانا و ریزش اعضا متعاقب این واقعه، شاهد یأس بیشتری در درون زنان عضو سازمان خواهیم بود. زنانی که بسیاری از آنها به اجبار شوهران خویش عضو این سازمان سایه گون شده اند. بالا رفتن میزان خودکشی زنان در گروهک منافقین می تواند این سازمان را با ریزش بیشتر اعضا مواجه سازد. زیرا قشر زنان در این سازمان وقتی شدت تحقیر زن در تشکیلات وحشتناک منافقین و نیز امواج پی در پی خودکشی دوستان خویش را می بینند، برای به دست آوردن آزادی و فرار از دام منافقین به جدا شدن از سازمان روی خواهند آورد که البته تنها راه پیش پای ایشان و راه حلی منطقی و معقولی به نظر می رسد. اما نکته ای که هست این است که این دسته از زنان که خواهان آزادی از بند منافقین هستند برای به دست آوردن این گوهر گرانبها بایستی تا پای جان بجنگند زیرا بهای جدا شدن از تشگیلات قرون وسطایی منافقین جز مرگ چیزی نیست.  


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9905439&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25