دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی تحت حمایت دولت آمریکا

سال 1402
225014_381-1-792
تاریخ: 1402/08/14

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی تحت حمایت مستقیم دولت تروریستی ایالت متحده آمریکا با دادخواهی۶۴۶ نفر از ۱۵ استان کشور در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه روابط بین‌الملل تهران امروز ۱۴ آبان‌ماه برگزار شد.

در این دادگاه به دادخواهی خواهان پرونده مبنی بر مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از اقدامات تروریستی دولت ایالات متحده آمریکا و فرماندهان وقت و گروهی آن‌ها مبنی بر راه‌اندازی جبهه‌های گروهک‌های تروریستی داعش، النصره، جیش الظلم و ... رسیدگی می‌شود.

قاضی حسین‌زاده در این جلسه دادگاه بیان کرد: خانواده معظم و مظلوم شهدای مدافع حرم در جلسه دادگاه حضور دارند. شهدای مدافع حرم از مظلوم‌ترین شهدا در کشور ایران هستند.

وی افزود: دادگاه حقوقی حاضر در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران ویژه رسیدگی به دعوای بین الملل کشوری تشکیل شده است و با استناد به قوانین و مقررات، این دادگاه صلاحیت استماع و رسیدگی به دادخواهی خواهان‌ پرونده را دارد.

قاضی حسین‌زاده گفت: مورد اول؛ براساس اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فردی است و دادگاه مکلف به استماع دادخواهی و رسیدگی به آن است.

وی افزود: مورد دوم؛ براساس قانون محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌هایی که مبادرت به نقض مصونیت قضایی دولت ایران و مقامات رسمی می‌کند، را دارد. لذا اتباع ایرانی می‌توانند علیه این دولت‌ها که مبادرت به نقض مصونیت دولت و مقامات ما را کرده‌اند اقدام کنند. دولت آمریکا وفق آرای متعدد موجود به کرات صلاحیت دولت ما را در محاکم داخلی خود نقض کرده و آرایی را بلاجهت و بدون استدلال‌های قضایی و قانونی علیه دولت جمهوری اسلامی و مقامات صادر کرده است، لذا ما می‌توانیم به طرفیت این دولت اقامه دعوی کنیم.

قاضی ادامه داد: مورد سوم؛ براساس بند ۱۰ ماده ۱ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است در کنار دستگاه قضایی نسبت به فراهم آوردن اقدامات و ملزومات جهت دادخواهی خانواده‌هایی که از جنایات و اقدامات آمریکا آسیب و خسارت دیده‌اند در دادگاه تهران دادخواهی کند، لذا دادگاه حاضر از این جهت به استناد این قانون نیز  صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.اقدامات دولت امریکا مصداق بارز تروریسم بین المللی است.

قاضی حسین زاده گفت: مورد چهارم؛ براساس قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا، به صراحت به دولت ایران اجازه داده شده است در راستای اقدام متقابل علیه دولت متخاصم آمریکا تمام تدارکات و اقدامات را مبنی بر پذیرش دادخواهی اتباع ایرانی علیه متخاصمین و دول معاند علیه اتباع و دولت ایران فراهم کند؛ لذا این قانون نیز اجازه می‌دهد که نسبت به دعوا خواهان‌های پرونده اقدامات لازم را انجام دهیم. 

وی افزود: مورد پنجم؛ براساس ماده ۱ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی، به صراحت مقرر می‌دارد با عنایت به رفتار‌های دولت آمریکا در حمایت از تروریست، فرقه گرایی و متعاقباً افراط‌گرایی با اعمال نظر به اینکه امریکا اقدامات متعددی را راستای نقض مصونیت ایران و سلب آسایش و امنیت اتباع ایرانی انجام می‌دهد از این حیث دولت مکلف به رسیدگی به این‌ موارد و قوه قضاییه مکلف به استماع دادخواهی است.

قاضی اظهار کرد: در نهایت براساس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به صراحت در ماده ۱ بیان می‌دارد که اگر اقداماتی مانند ارتکاب، تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز قتل، سوءقصد، آسیب جسمانی شدید، سلب نفس، جرح و... علیه اتباع ایرانی انجام شود، مصداق بارز اقدام تروریستی است. دولت آمریکا با حمایت از گروه‌های تروریستی متعدد علیه اتباع ایرانی اقداماتی را انجام داده است که به استناد این قانون مصداق بارز بر تروریست است و دادگاه حاضر با استناد به قوانین موضوعه و کنوانسیون‌های موجود تشکیل و نسبت به دادخواهی ورود می‌کند.

در این جلسه دادگاه قاضی حسین‌زاده از وکیل اول نسبت به ارائه دفاعیات دعوت کرد تا در جایگاه حاضر شود.

محمدی وکیل اول در این جلسه دادگاه اظهار کرد: براساس قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵، قانون تشکیل مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ و قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه تروریستی آمریکا در منطقه مصوب۱۳۹۶، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴، قانون اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا مصوب سال ۱۳۹۴ و قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی مبارزه با تروریست به صراحت بند الف و ب تبصره ۱ و مواد ۵ و ۶ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی که در آن قانون‌گذار به صراحت احراز مسئولیت مدنی دول خارجی ناشی از خسارات، اقدامات و فعالیت‌های آنها در جهت مغایرت با حقوق بین‌الملل که منجر به ایراد خسارت به اتباع ایرانی شده است و دقیقا مصداق اقدامات دولت آمریکا در حمایت غیرمتعارف و خلاف حقوق بین الملل است.

وی افزود: پیگیری حقوق حقه اولیای دم شهدای مبارزه با تروریسم از وظایف قوه قضاییه است که در راستای اجرای عدالت و احقاق حقوق خواهان‌های صالح به رسیدگی قانونی است.

در ادامه تصاویری از اقرار خواندگان راجع به جنایاتی که دولت آمریکا مرتکب شده است در این جلسه دادگاه پخش شد.

پس از پخش تصاویر قاضی حسین‌زاده گفت که در این تصاویر منتشر شده نکاتی برای دادگاه قابل استنباط بود به طوری که در آن اقاییر مقرون به واقع مقامات دولت آمریکا اشاره شده بود گروهک داعش را راه اندازی کرده است و اقرار هم می‌کنند. جالب این است که به آن‌ها آذوقه و غذا هم می‌رسانند.

در ادامه جلسه دادگاه همسر شهید خیرالله صنعتگر در جایگاه حاضر شد و دادخواهی خود را بیان کرد.

اختر تاران همسر شهید مدافع حرم خیرالله صمدی گفت: در اثر ظهور گرو‌های تروریستی و تکفیری مورد حمایت آمریکا بالاترین سطح از ناامنی، جنایت و تهدید، تجاوز و نسل کشی در منطقه غرب آسیا ایجاد شده بود که برای بازگرداندن امنیت به این منطقه مهم و بازگرداندن امنیت و آرامش به این منطقه مهم از جهان مجاهدان مهاجم و ضد تروریسم ایران اسلامی با فرماندهی سردار آسمانی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و با دعوت مستشاری و درخواست رسمی دولت‌های عراق و سوریه برای مبارزه با مزدوران نیابتی و تروریست‌های تحت امر آمریکا اعزام و به جهاد برخواسته‌اند.

وی با اشاره به جنایات جنگی و ضد بشری گروه‌های تروریستی و تکفیری آمریکایی، گفت: خطرناک‌ترین پیامد تجاوز غیرقانونی آمریکا به عراق در دهه بعد مشخص شد جایی که تروریست‌های داعش در سال ۲۰۱۴ با استفاده از زمینه‌ای که آمریکا برایشان فراهم کرده بودند تجاوز وحشیانه و تاریخی در عراق رقم زدند که ادامه همان جنایت‌های آمریکا بود.

تاران ادامه داد: فروش زنان و کودکان و نابودی زیرساخت‌های حساس عراق و سپس سوریه و قاچاق منابع طبیعی این کشور‌ها درحالی بود آمریکایی‌ها خودشان مقدمات ورود داعش را به عراق فراهم کرده‌اند و از این موقعیت برای ادامه حضور نظامیانشان در این کشور استفاده می‌کردند.

همسر شهید مدافع حرم خیرالله صمدی گفت: نیرو‌های موسوم به اعتلاف بین المللی وابسته به آمریکا به بهانه مبارزه با تروریست فعالیت و اشغالگرایی خود را در عراق در سال ۲۰۱۴ را از سر گرفتند این روند همچنان در سوریه و عراق ادامه داد و این درحالی است که جنایت‌های داعش و مزدوران القاعده با همکاری خود آمریکایی انجام می‌شد.

وی با اشاره به اینکه تروریسم تحت حمایت آمریکا منجر به آوارگی شش میلیون از شهروندان استان‌های اشغالی عراق شد، گفت: بر اساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۶میلادی آمار قربانیان فقط برای سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی حدود ۱۸ هزارو ۸۰۲ کشته است که باید بدان ۳۷ هزار زخمی را نیز افزود.

وی گفت: به گزارش سازمان ملل متحد روش‌های مختلف گروه داعش برای از بین بردن مخالفان روش هایی، چون قطع سر در ملت عام، زیر گرفتن قربانیان با ماشین زرهی، زنده سوزندان آن‌ها بود و همگی این جنایات در مقابل چشمان اشغالگران آمریکایی انجام شده بود.

وی به آمار جنایت‌های داعش در سال‌های ۱۴۳۳ تا ۱۴۳۵ هجری قمری اشاره کرد و گفت: عملیات تروریستی انجام شده توسط ماشین‌های بمب‌گذاری شده ۶۱۵ مورد، عملیات انتحاری ۷۸، موتور‌های بمب‌گذاری شده ۱۴ مورد، عملیات تروریستی توسط کمربند انتحاری ۱۶۰ مورد، عملیات تروریستی توسط مواد منفجره ۴۴۶۵ مورد و ... بوده است.

وی گفت: طبق گفته وزیر فرهنگ عراق، تروریست داعشی بیش از ۵ هزار ساختمان از جمله ۱۰۸ مسجد، ۱۹ کلیسا، ۱ معبد، ۳۷ مدرسه،۱۳ بازار، ۴۳۱ منزل تاریخی را در کنار موزه‌ها و اماکن باستانی و همچنین نزدیک به ۲۵۰ هزار منزل شهروندان را تخریب کرده است.

تاران گفت: این حاج قاسم و ابومهدی مهندس بودند که با همراهی جوانان عراقی و مجاهدان از ادامه فعالیت داعش و القاعده جلوگیری و اجازه ادامه جنایات و قاچاق و غارت منابع آن‌ها را ندادند و امنیت را به آن‌ها بازگردانده و به جوانان این باور را دادند که آمریکا شکست ناپذیر نیست.

وی گفت: همین امر بود که از سال ۲۰۰۳ آمریکا با شناختی که از حاج قاسم و ابومهدی داشتند نقشه ترور این دو شخصیت را برنامه‌ریزی و به دستور رئیس جمهور آمریکا غیرقانونی و با نقض حریم هوایی کشور عراق ناجوانمردانه این دو مرد مبارز با تروریست در جهان را را به شهادت رساندند. اما منطقه غرب آسیا می‌دانند که آمریکا با حذف این دو مرد بزرگ می‌خواست حضور ویرانگر خود را در منطقه غرب آسیا تداوم بخشد.

تاران گفت: هیچ برآورد مالی نمی‌تواند ارزش سردار شهید سلیمانی و یاران مظلومش را در برچیدن بساط جنایت داعش و تروریست‌های آمریکایی از عراق و سوریه را ارزش گذاری کند، انتظار ما این است که این دادگاه حداکثر محکومیت قانونی و بازدارنده را برای دولت و مقامات تروریست پرور آمریکا صادر کند.

پس از آن، با دستور رئیس دادگاه، مریم رخشانی همسر خبرنگار شهید مدافع حرم محسن خزایی از استان سیستان و بلوچستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: درهم تنیدگی تروریسم به‌گونه‌ای است که گروه‌های تروریستی مانند داعش، النصره، القاعده، جبهه الشام با استفاده از امکانات فضای مجازی به ترویج دیدگاه‌های تکفیری و منحرفانه خود اقدام می‌کنند و فضای مجازی از نظر عملکردی از ابزار‌های ارتباطی و بستر‌های چند رسانه‌ای به عنوان عاملی تسهیل کننده و اثرگذار بر مخاطب و جذب نیرو ایجاد و توسعه شبکه‌ای از سلول‌های تروریستی توسط این گروه‌های دست نشانده مورد بهره‌وری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: واگذاری ظرفیت‌های رسانه‌ای به گروهک‌های تروریستی و تکفیری برای تبلیغ و ارعاب و جذب مخاطب برای اهداف نامشروع آن‌ها است.

همسر شهید خزائی افزود: آمریکا مستقیم و در جنایات جنگی و ضد حقوق بشری آن‌ها شریک و باید پاسخگوی همه این خسارات مادی و معنوی غیرقابل جبران مردم مظلوم عراق و سوریه و خانواده شهدای مقابله با تروریست‌ها از کشور‌های مورد اشاره و یاران مهاجر و مجاهد سردار سلیمانی باشند.

همسر شهید خزائی گفت: وزارت امور خارجه آمریکا از طریق دو موسسه به نام‌های مراکز گزارش جنگ و صلح و خانه آزادی تروریست‌های داعش را تحت انواع آموزش‌های پیشرفته برای عملکرد در فضای مجازی قرار می‌دهد.

وی افزود: بزرگ‌نمایی موفقیت‌های داعش و دیگر گروه‌های ترویستی در مقابل شکست ارتش‌های سوریه و عراق و ضعیف جلوه داده ارتش‌های این کشور‌ها از دیگر اقدامات دولت آمریکا بود.

همسر شهید خزائی اظهار کرد: هنوز ماشین رسانه‌ای آمریکا در شبکه‌های رسانه‌ای آشکارا از تروریست‌ها حمایت می‌کنند و باید برای این همه حمایت و ترویج جنایت و خشونت پاسخگو و در مراجع صاحب صلاحیت و بین‌الملل محاکمه شوند.

وی افزود: هیچ دادگاه و مرجع بین‌المللی تحت سلطه قدرت‌های بزرگ و استعارگر نمی‌تواند عدالت در مورد آمریکا و تروریست‌های دست پروده جاری کند با این وجود دادگاه موجود برای ثبت جنایات و افشای استفاده ابزاری از ظرفیت امپراتوری رسانه‌ای آمریکا برای حفاظت از منابع نامشروع در غرب آسیا و تجارت بیشتر تسلیحاتی و غارت منابع و نقش منطقه‌ای خلیج فارس است.

همسر شهید خزائی اظهار کرد: اطمینان داریم نظام قضایی جمهوری اسلامی می‌تواند با ظرفیت‌های قانونی موجود مجازات قانونی و بازدارنده را برای دولت و مقامات تروریستی آمریکا در این پرونده صادر و ابلاغ کند.

حضور آمریکا در جنگ نیابتی تایید شده است

قاضی دادگاه گفت: تحقیقات دادگاه و گزارش ضابطان، حضور آمریکا در جنگ نیابتی را تأیید می‌کند و راه‌اندازی جنگ در اطراف مرز‌های جمهوری اسلامی ایران با هدف سلب امنیت مردم ایران یکی از اهداف امریکا برای حضور در این جنگ‌های نیابتی است.

در ادامه ملازاده مادر شهید محمود رادمهر از استان مازندران با حضور در جایگاه گفت: فرصت را مغتنم می‌شمارم و به گوشه‌ای از اهداف آمریکا در طراحی و ایجاد گروه‌های تروریستی خطرناک مانند القاعده، داعش، جبهه النصر و... در منطقه غرب آسیا به خصوص در عراق و سوریه می‌پردازم.

وی با اشاره به گزارش‌های رسمی در بحران سوریه و حمایت ایالات متحده از گروه‌های نیابتی شورشی ضد دولت قانونی سوریه اظهار داشت: ششم آوریل ۲۰۱۷ میلادی با دستور رئیس جمهور وقت آمریکا نیروی دریایی آمریکا از دو ناوشکن خود در مدیترانه، ۵۹ فروند موشک کروز به پایگاه‌های هوایی سوریه در حال مقابله با داعش و گروه‌های تروریستی در سرزمین خود بودند، شلیک کرد. این حمایت آشکار آمریکا از گروه‌های تروریستی سند حمایت مستقیم آمریکا از تروریست‌های دست‌نشانده خود در سوریه است. 

مادر شهید مدافع حرم رادمهر گفت: با توجه به جنایاتی که گروه‌های تروریستی تکفیری در منطقه و دیگر کشور‌ها مرتکب شده اند و اعترافات صریح مقامات آمریکا از جمله آنچه در کتاب خاطرات خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمده است، آن‌ها حمایت مستقیم از گروهک‌های تکفیری و تروریستی داشتند.

وی افزود: آیا نباید بر اساس آموزه‌های عدالت مقامات گذشته و حال دولت امریکا که همان مسیر حمایت از تروریست‌ها به خصوص حمایت از تروریست دولتی رژیم غاصب صهیونیستی را ادامه می‌دهند و مکرر مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند، برخورد قضایی شود؟

مادر شهید مدافع حرم رادمهر گفت: دولت آمریکا با حمایت از تروریست‌ها برای براندازی نظام سوریه، سرانجام به تشکیل گروه‌های تروریستی تکفیری در عراق و سوریه اقدام کرده است، اما حتی از آن ابراز نگرانی نکرد، بلکه از آن استقبال هم کرده است، تحلیل اطلاعاتی درباره نتیجه حمایت‌های دولت آمریکا از تروریست‌های القاعده هشدار داده شده که گروه داعش همان گروهی که داعیه خلافت اسلامی، عراق و شام ممکن است با اتحاد با سایر سازمان‌های تروریستی در عراق و سوریه یک خلافت اسلامی اعلام کند، این موضوع خطر‌های بزرگی علیه جبهه تکفیری در عراق و تهدید تمامیت ارضی آن ایجاد می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اسنادی که گویای نقش مستقیم دولت آمریکا در شکل‌گیری گروه‌های تروریستی را اثبات می‌کند، گفت: این اسنادی است که پیوند نزدیک آمریکا با گروه‌های تروریستی و نقش آن در ظهور این گروه‌های تروریستی و تکفیری رادیکال پرده برمی‌دارد و همچنین مشارکت آمریکا در آموزش دادن تروریست‌ها و حمایت تسلیحاتی از آنان را بیان می‌کند.

وی افزود: تنها در یک نمونه حمایت واشنگتن از پروژه‌های عربستان سعودی برای ایجاد دولت اسلامی گروه‌های تروریستی در منطقه توسط رابرت فورد سفیر سابق آمریکا در سوریه و در مصاحبه با نشریه سیاست خارجی تایید شده است.

مادر شهید مدافع حرم رادمهر با اشاره به اینکه این گزارش دو نکته راهبردی را بیان می‌کند، گفت: نکته اول اعتراف به اقرار صریح رابرت فورد سفیر سابق آمریکا در سوریه به عنوان یک کشور قربانی اقدامات گروه‌های تروریستی و تکفیری است، زیرا در خصوص نحوه شکل‌گیری و ساماندهی گروه‌های تروریستی در خاک سوریه باید یک مرکز فرماندهی وجود می‌داشت که به عنوان اتاق عملیات واشنگتن در این زمینه عمل می‌کرد و بهترین مکان سفارت تحت تسلط رابرت فورد بود.

وی اضافه کرد: نکته دوم اهمیت این اقرار است، زیرا اقاریر صریح شخص اول یعنی سفیر آمریکا در سوریه زمان شکل‌گیری گروه‌های تروریستی در آن کشور است که مؤید نقش مستقیم دولت آمریکا در شکل‌گیری گروه‌های تروریستی است. آیا بدین کیفیت این مسئولیت مدنی دولت آمریکا در این باب قابل استناد نیست؟

مادر شهید مدافع حرم رادمهر با اشاره به سندی از حمایت دولت آمریکا از گروه‌های تروریستی در منطقه اظهار کرد: سند ذیل یکی از مستندترین اسنادی است که نقش دولت آمریکا در شکل‌گیری گروه‌های تروریستی جبهة النصره، داعش و احرارالشام را نشان می‌دهد.

وی افزود: تحلیل اطلاعاتی مربوط به آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا که در سال ۲۰۱۵ یک سازمان غیردولتی آن را اجرا کرد و این سند از ساختمان کنسولگری آمریکا در شهر بن قاضی لیبی به دست آمده است.

مادر شهید مدافع حرم رادمهر با تاکید بر اینکه سند مذکور فاش می‌کند دولت آمریکا و کشور‌های غربی به رغم آنکه از سیطره القاعده و جریان‌های معاند در سوریه آگاهی کامل داشتند برای محقق کردن هدف براندازی دولت قانونی و رئیس جمهور مردمی سوریه حمایت‌های خود را از القاعده قطع نکردند، عنوان کرد: سند آژانس اطلاعاتی دفاعی آمریکا علاوه بر این نشان می‌دهد که حمایت دولت باراک اوباما از تروریست‌های القاعده نه تنها آنچه مقامات دولت آمریکا از ابتدا اعلام کردند به حمایت‌های غیرکشنده و غیرتسلیحاتی محدود نبوده بلکه ارسال مجانی سلاح در سطح وسیع را هم شامل می‌شده است.

وی ادامه داد: این سلاح‌های مجانی همان سلاح‌هایی است که علاوه بر کشتار مردم بی‌دفاع سوریه و عراق و نیرو‌های مسلح این کشور‌ها که از سرزمین خود دفاع مشروع می‌کردند برای مقابله با فرزندان مجاهد و ضد تروریسم جمهوری ایران که به دعوت مستشاری دولت‌های این کشور‌ها به آنجا رفته بودند به کار رفته و برخی از آن‌ها با این تجهیزات مجروح و شهید شدند.

این دادگاه بر ملا کننده بخشی از اهداف شیطانی و جنایات دولت امریکا با استفاده از مزدوران خود در غرب آسیا است

زینب محرابی فرزند شهید حسین محرابی نیز در ادامه گفت: این دادگاه بر ملا کننده بخشی از اهداف شیطانی و جنایات دولت امریکا با استفاده از مزدوران خود در غرب آسیا است.

وی ادامه داد: رشد تروریسم و افراط‌گرایی مذهبی در منطقه خاورمیانه در طول سال‌های اخیر از راهبرد‌های آمریکا و همپیمانان غربی و منطقه‌ای او است این سیاست نظم و ثبات منطقه‌ای و رشد و پیشرفت منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.

محرابی گفت: در چندین سال حاکمیت و حضور فعال نیرو‌های تکفیری مورد حمایت آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل موجب بروز عملیات انتحاری و تروریستی در بین مردم عادی در مساجد بازار‌ها اماکن مقدس و ... به صورت گسترده و سازمان یافته در عراق سوریه افغانستان و پاکستان میان مردم بی‌گناه به عنوان اسلام جعلی آمریکایی پدیدار شده است. این امر موجب رشد تعصب‌های مذهبی در بیش از یک دهه در کشور‌های اسلامی در بین جوانان ناآگاه شد که هنوز آثار این در برخی از کشور‌های منطقه بروز و ظهور داشته است و نتیجه آن به خاک و خون کشیده شدن مردم بی‌گناه بوده است.

وی ادامه داد: تلاش آمریکا برای علم کردن یک حکومت غارت‌گر با گرایش‌های افراط‌گرایانه و برداشت غلط و برخلاف نص قران کریم و سنت نبوی در میان مسلمانان بود موجب شد در برهه‌ای از زمان مشاهده صحنه‌های غیر انسانی در برخی از کشور‌های اسلامی باشیم. به رغم برچیده شدن حکومت داعش با کمک مستشاران بدون مرز با فرماندهی سردار آسمانی هنوز جنایت‌های گروه‌های تکفیری ادامه دارد.

محرابی گفت: منشأ شکل‌گیری گروه‌های تکفیری تروریستی بر اساس افکار فرقه وهابیت انگلیسی دولت و مقامات سیاسی و نظام و امنیتی آمریکایی است لذا این دولت اساس قواعد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورمان مسئولیت داشته و باید پاسخگوی و باید پاسخگوی همه این جنایات و بروز و توسعه نحله تکفیر و تفرقه و گمراه کردن جوانان ناآگاه در کشور‌های اسلامی باشد. 

زینب محرابی گفت: شهید حسین محرابی یکی از رزمندگان داوطلب برای مبارزه با افکار انتقادی تکفیری در یک فرایند قانونی به صورت مستشاری به سوریه اعزام شد و در آنجا مظلومانه برای آزادی انسان‌های در بند مبارزه کرد.

فرزند شهید محرابی گفت: امروز سالروز تولد من است و هفت سال است در این روز همواره جای خالی او در کنارمان حس می‌شود، فقدان او همیشه احساس می‌شود و قابل جبران نیست.

محرابی گفت: ما با این دادگاه می‌خواهیم که در صفحه تاریخ جنایات آمریکا ودولت‌های غرب وحشی جنایات مستند و به آیندگان یادآوری شود این دادگاه تنها می‌تواند بهانه‌ای برای تسکین اندوه و آلام ابدی ما باشد لذا انتظار داریم حداکثر محکومیت قانونی و بازدارنده را برای دولت و مقامات تروریسم آمریکا صادر و صفحه‌ای از هزاران برگ جنایات آمریکا را در تاریخ ماندگار کند.

تشریح برنامه راهبردی دولت آمریکا، در حمایت از گروه‌های تروریستی

حکیمه غفوری مادر شهید صادق عدالت اکبری از آذربایجان با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: از برگزاری این دادگاه بین المللی تشکر می‌کنم که به گوشه‌ای از جنایات آمریکا که برای پیشبرد اهداف نامشروع خود همواره از تروریسم دولتی و گروه‌های تروریستی در کشور‌های مختلف جهان، استفاده ابزاری می‌کند، شیطان بزرگ بعد از خیزش‌های اسلامی و ناکامی خود و دست نشاندگانش از حرکت‌های مردمی، دست به طراحی و ایجاد گروه‌های تروریستی مانند القاعده داعش النصره با مبانی اعتقادی اسلام آمریکایی زده آن‌ها را آموزش داده و مسلح کرده و برای ایجاد ناامنی در منطقه و بخصوص عراق و سوریه بکارگیری کرده است.

وی گفت: این موضوع ادعا نیست بلکه مقامات آمریکایی مکرر به آن اعتراف کرده‌اند و به برخی از آن موارد که مستندات آن در درخواست آمده اشاره می‌کنم. این‌ها نشانه برنامه راهبردی دولت آمریکا، در حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه است. آمریکا سوریه را از سال ۲۰۱۱ به عنوان اردوگاه آموزشی جدیدی برای گروه‌های تروریستی داعش و القاعده انتخاب کرده بود و باراک اوباما در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۴ برای آموزش نیرو‌های اپوزیسیون سوریه یعنی آموزش همان تروریست‌هایی که ده‌ها شهر سوریه را تصرف و هزاران نفر از مردم مظلوم آن‌ها را آواره و زخمی کرده بودند از کنگره ۵۰۰ میلیون دلار درخواست کرد تا تروریست‌های دست پرورده خود را با نام اپوزیسیون سوریه تجهیز کرده و آموزش دهد و هدف از آموزش ۱۵ هزار تروریسیت شورشی در دیگر کشور‌ها بود تا بتوانند به سوریه بازگشته تا با دولت قانونی و مردم مقاوم سوریه که تنها جرمشان ایستادگی در مقابل رژیم جنایتکار صهیونیستی و اتحاد با جبهه مقاومت در منطقه بود مقابله کنند.

مادر شهید صادق عدالت اکبری ادامه داد: در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۳ خبرگزاری ایندیپندنت گزارش داد، اوباما می‌گوید اولین شورشیان ضد اسد توسط سازمان سیا آموزش دیده اند و این امر دقیقا گویای حمایت مستقیم آمریکا از این تروریست‌هاست.

وی ادامه داد:در ادامه به اظهارات جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا، در به وجود امدن داعش دقت کنید. نیویورک تایمز در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ گوشه‌هایی از سخنان تبادل شده بین وزیر امور خارجه آمریکا و اعضای مخالف دولت سوریه را پخش کرد. این سخنان در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل صورت می‌گرفت صدای او در حالی شنیده می‌شد که ابراز تاسف می‌کرد که کنگره آمریکا حاضر نیست نیرو‌هایی برای سرکوب دولت عرب سوریه به انجا بفرستد و به مخالفان گوشزد کرد تا از نیرو‌های نظامی دیگری به جهت قدرت گرفتان خود بهره گیرند.

 آزاد شهابی وکیل دوم  پرونده در این جلسه دادگاه اظهار کرد: اقدامات تروریستی که از طریق گروه‌های تروریستی همانند (داعش، جبهه النصر و...) در منطقه شاهد آن بوده و همچنان نیز شاهد آن هستیم، این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه با توجه به مدارک و مستندات موجود در این دادخواست با حمایت و پشتیبانی کامل قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علی‌الخصوص آمریکا صورت می‌پذیرد، در نهایت موجب کشته شدن نیرو‌های مستشاری ایرانی که با همکاری سایر نیرو‌های نظامی کشور‌ها مسئول مبارز با تروریسم ایجاد شده توسط آمریکا شده است.

وی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف بین‌المللی و همچنین داخلی خود بنا به درخواست رسمی و دعوت کشور‌های مورد تهاجم داعش و گروه‌های تروریستی تکفیری سوریه و عراق برای مقابله با پدیده شوم تروریست در آنجا حضور یافته است و تحت فرماندهی واحد کشور‌های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های مربوطه که در این خصوص وجود دارد و مهمتر از همه با رعایت قوانین کشوری میزبان و درگیر پدیده تروریسم و در راستای منافع قانونی در دفاع از حقوق بشر و مردم مظلوم آواره این کشور‌ها نیروی نظامی مستشاری اعزام کرده است.

این وکیل ادامه داد: متاسفانه دولت آمریکا و دیگر کشور‌های همسو با آن بدون رعایت حقوق بین المللی و کنوانسیون‌های بین المللی و همچنین عدم رعایت قوانین کشور‌های میزبان با حمایت تمام قد از این گروه‌ها نوعاً باعث تسهیل اقدامات گروه‌های تروریستی در منطقه شده اند.

شهابی ادامه داد: حسب گزارش، مدارک و مستندات موجود که در سابقه دادخواست پیوست است شهدای ایرانی که به عنوان مستشار و در راستای دعوت رسمی دولت‌های سوریه و عراق برای مبارزه با تروریست منطقه‌ای و بین المللی (جبهه النصره، داعش، الاحرار الشام و.) و دفاع از جان و مال مردم این کشور‌ها و در راستای کمک به مردم بی دفاع و مظلوم آن سرزمین‌ها بدون هیچ چشم داشتی در قالب دفاع مشروع و با رعایت قوانین بین‌المللی از جمله ماده (۵۱) منشور ملل متحد به محل‌های مذکور اعزام شده‌اند، ولی متأسفانه حمایت‌های، اطلاعاتی، مادی، معنوی، لجستیکی، مستقیم وغیر مستقیم دولت آمریکا از گروه‌های تروریستی موجب شد، مظلومانه توسط گروه‌های تروریستی به بد‌ترین وجه شهید مثله و قطعه قطعه شدند.

این وکیل در ادامه گفت: حتی بعد از چند سال پیکر مطهر برخی از این شهیدان پیدا نشده و به آغوش خانواده آنان برنگشته است، علت و نحوه شهادت هر یک از این قربانیان تروریست که به تفکیک به استناد مستندات خاصه آن در ادامه‌ی دادخواست به دادگاه  به تفکیک منطبق با ادله موجود تقدیم شده است؛ دقیقاً مسئولیت گروه‌های تروریستی و حامیان آن از جمله دولت آمریکا را به اثبات می‌رساند. 

وی افزود: دولت آمریکا قطعاً در تشکیل تقویت و پشتیبانی از اقدامات تروریستی گروه‌های تروریستی (جبهه النصره، داعش، الاحرار الشام و.) نقش مستقیم و مؤثری را بازی می‌کند و یقیناً اگر حمایت‌های آمریکا در تمامی ابعاد نبود عملاً گروه‌های تروریستی شکل نمی‌گرفتند و از نظر زمانی به این حد نمی‌توانستند مقاومت کنند همچنین اقدامات تروریستی این گروه‌ها تا این حد مخرب و ویرانگر نبود البته آنچه مهم بوده این نکته است که حمایت آمریکا از گروه‌های تروریستی  بنا به اصول و مفروضات و استراتژی‌های تعیین شده کوتاه مدت، میان مدت بلندمدت برای تأمین منافع نامشروع امریکا در غرب آسیا شکل گرفته است.

شهابی بیان کرد: در جهت اثبات نقش آمریکا در جنایات گروه‌های تروریستی در دادخواست علاوه بر اسناد رسمی و منتشر شده که بخشی از آن‌ها رسانه‌ای شده است. اقدامات عملی دولت آمریکا در حمایت از گروه‌های تروریستی نه تنها علیه صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای بوده است بلکه باعث کشته شدن مستشاران ایرانی و تألم خاطر اولیا دم و خانواده‌های آن‌ها شده است. با عنایت به ماهیت دعوای مطروحه نه تنها مسئولیت متوجه دولت‌های کنونی و سابق آمریکاست بلکه متوجه دیگر افراد حقیقی و حقوقی خواندگان است. 

وی ادامه داد: با توجه به واقعیت‌های موجود و اسناد به دست آمده از گروه‌های تروریستی همانند (داعش، جبهه النصره و...) و دیگر دلایل مستندات و منضمات که بخشی از آن‌ها درقالب  دادخواست به دادگاه تقدیم می‌شود، می‌تواند چنین گفت اگر حمایت‌های مادی و معنوی اطلاعاتی، اقتصادی، نظامی، لجستیکی و رسانه‌ای دولت آمریکا و نهاد‌های وابسته به آن در شکل دهی، رشد و تقویت تروریسم در جهان مخصوصاً منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا نباشد و یا اقدامات تروریستی خود آمریکا مثل ترور ناجوانمردانه سردار قاسم سلیمانی انجام نمی‌شد شاهد چنین اقداماتی در این سطح نبودیم.

شهابی افزود: بخشی از مستندات تقدیمی که در دادخواست به صورت مشروح ارائه شده بدین صورت است مستند ورود زیان به خانواده معظم شهدا به موجب شهادت و از دست دادن عزیزانشان، گواهینامه‌های فوت مستشاران ایرانی ارائه شده از مراجع قضایی، شهادت شهود، اقاریر ضمنی و صریح خواندگان به صورت رسمی و غیر رسمی، اسناد و مدارک رسمی منتشر شده در خصوص ایجاد، حمایت و تقویت گروه‌های تروریستی داعش، جبهه النصره و...، گزیده‌ای از تحقیقات محلی و مستند شده از محل شهید شدن مستشاران نظامی ایران که ناشی از حمایت آمریکا از این اقدام تروریستی بوده است.

وکیل پرونده در ادامه گفت: گزیده‌ای از نمونه اظهارات کارشناسان غربی مبنی بر علل حمایت آمریکا از گروه‌های تروریستی و تاثیر آن بر پیشبرد بهتر سیاست خارجی آمریکا در منطقه و نظام بین‌المللی به عنوان بازوی اجرایی آن، رونوشت مدارک و مستندات تروریستی بودن این گروه‌ها همانند داعش جبهه النصره از منظر اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای، اظهارات مقامات وقت و کنونی دولت آمریکا در باز خوانش نقش دولت و سازمان‌های امنیتی و سیاسی وابسته به آن در شکل‌گیری و حمایت از گروه تروریستی، مستند اظهارات نامزد‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در آشکارسازی حمایت آشکار و پنهان از تروریسم، مستندی از اقاریر صریح مقامات آمریکایی که اخیراً سمت داشتند و بنا به دلایلی همچون اتمام دوره یا استعفا برکنار شده‌اند در نقش مستقیم و غیر مستقیم آمریکا هم از مالی، نظامی، لجستیک و اطلاعاتی در حمایت از اقدامات گروه‌های تروریستی، گزیده‌ای مستند از اقاریر صریح مقامات منطقه و بین‌المللی دیگر کشور‌ها در بازگویی نقش حمایت آمریکا از گروه‌های تروریستی و اعتراف بر اینکه بدون حمایت آمریکا این گروه‌های تروریستی به سهولت نابود می‌شدند، مستندی از شهادت شهدای مدافع حرم متعاقب اقدامات گروه‌های تروریستی در مناطق اشغال شده، مستندی از اعترافات و اقاریر دستگیرشدگان گروه‌های تروریستی که به صورت مستقیم و بلافاصله به نقش آمریکا در شکل‌گیری و حمایت همه جانبه از گروه‌های تروریستی اعتراف کردند.

وی افزود: نمونه‌ای از مستندات پخش شده از شبکه‌های مختلف تلویزیونی مبنی بر حمایت مستقیم آمریکا از گروه‌های تروریستی که سبب شهادت جمعی از مستشاران نظامی ایرانی مسئول مبارزه با تروریست شده است، نمونه‌ای از مستندات موجود در آموزش نیرو‌های انتحاری و جنگجویان گروه‌های تروریستی توسط افسران آموزشی آمریکایی، نمونه‌ای از مستندات به دست آمده از پهپاد‌های آمریکایی که دقیقاً کوچکترین حرکت گروه‌های تروریستی را در سازماندهی نیرو‌ها و اقدامات تروریستی که در سکوت خبری آمریکا بدون هیچ گونه اقدامی علیه آن‌ها میدان رصد و حتی از آن‌ها پشتیبانی می‌کند، نمونه‌ای از مستندات به دست آمده از انتقال فرماندهان گروه‌های تروریستی توسط بالگرد‌های آمریکایی برای تسلیم نشدن آن‌ها در مقابل محور مبارزه با تروریسم به مناطق امن که نقش مستقیم در شهادت مستشاران ایرانی داشتند.

وکیل در پایان بیان کرد که به استناد قوانین موضوع محکومیت خواندگان مبنی بر پرداخت خسارات مادی و معنوی ناشی از این اقدامات تروریستی به انضمام خسارات تنبیهی موثر به همراه کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

قاضی حسین زاده در ادامه جلسه دادگاه اظهار کرد: پرونده دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی در شعبه ۵۵ رسیدگی به دعاوی بین المللی کشور به تصدی اینجانب تشکیل شده است مشتمل بر ۵۶ کلاسه است واصله از نقاط مختلف کشور و استان‌های متعدد با دادخواهی ۶۴۶ نفر از خانواده معظم شهدا بوده است.

وی افزود: در این پرونده ابلاغیه جهت حضور در جلسه دادگاه برای تمامی خواندگان از جمله دولت آمریکا ارسال شده است نسخ اختیاریه‌ها وفق گزارش دفتر دادگاه واصل شده است و خواندگان دعوی حاضر مستحضر از تشکیل جلسه دادرسی بوده اند و لذا موجبات رسیدگی حقوقی در این دادگاه فراهم است.

قاضی حسین زاده گفت: حضور مستشاران اعزامی ایران در کشور سوریه و عراق وفق قانون و موافقت نامه با ایران است به این معنی که بر اساس تحقیقات انجام شده این دادگاه دولت عراق و سوریه به نحو رسمی از دولت ایران درخواست خدمات مستشاری کرده اند و نیرو‌های مستشاری ایران طبق قانون با دعوت میزبان در آن کشور حضور داشتند و لذا دولت ایالات متحده آمریکا از این قضیه وفق مستندات مطلع بودند.

وی ادامه داد: از طرفی ایالت دولت آمریکا به عنوان دولت خوانده اعلام می‌کند که خواهان از بین بردن داعش هستیم، اما از طرفی دیگر براساس تحقیقات دادگاه همین دولت به این گروهک‌های تروریستی غذا، پوشاک، سلاح می‌رساند اگر می‌خواهی گروهک را از بین ببری علت غذا و سلاح رسانی چیست و این نشانده دهنده کذب گویی دولت خوانده است.

قاضی حسین زاده گفت: دولت ایالات متحده آمریکا با استفاده ناروا و نادرست از فضای مجازی همواره بد را خوب و خوب را بد نشان دادند. سوال این است که چرا قدرت رسانه‌ای دولت استکباری ما را تروریست و خودشان را خوب نشان می‌دهد.

وی افزود: دلایلی که دادگاه را مجاب می‌کند تقویت گروهک‌های ترویستی در به شهادت رساندن مستشاران ما در این پرونده محضر و مسلم بوده این است که گروهک‌های تروریستی پس از حمله به عراق نفت و اموال عراق را غارت می‌کنند و دولت ایالات متحده آمریکا این را فیلمبرداری و حمایت می‌کند و چیزی نمی‌گوید.

قاضی حسین زاده اظهار کرد: دادگاه حقوقی تهران معتقد است که اقدامات ایالات متحده آمریکا قبل از انقلاب و پس از انقلاب اقدامات مختلفی را علیه ملت ایران انجام داده است و آمریکا مقدم بر دشمنی با حاکمیت و ملت ایران را دارد. کودتای ۲۸ مرداد و کشتار سال ۴۲ همچنین تجهیز ساواک برای بازداشت ایرانی‌ها نمونه بارزی از اقدامات آمریکایی‌ها است.

وی اظهار کرد: دادگاه معتقد است که ادله متقنی بر انتصاب حمایت از گروهک‌های تروریستی توسط دولت آمریکا وجود دارد و دولت آمریکا و سایر خواندگان تا کنون لایحه‌ای جهت دفاع از خود به این دادگاه ارسال نکرده اند.

 

شهر
تهران
تاریخ واقعه
1402/08/14
گروهک تروریستی
گروهک‌های تروریستی تحت حمایت ایالات متحده
منبع
https://www.mizanonline.ir/00JtoL
فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان