«رقابت بر سر آلترناتیوی»

تروریسم ضد مردمی (13)

 

Terorist

نمونه زیر یکی از برنامه های تبلیغاتی رادیو صدای ایران که نشان دهنده روابط اینان در تاریخ 17/6/60 یعنی حدود همان وقتی که جزوه تبلیغی مذاکرات منافقین – دمکرات منتشر می شد ، می باشد که در خود مسئله رقابت با شورای مقاومت را همراه دارد .

این رادیو در یک برنامه وقتی به شنوندگانش دارد امید می دهد که ما به زودی باز خواهیم گشت از عظمت ! و قدرت ! مخالفان و نزدیکی سرنگونی حکومت صحبت می کند و در رابطه با مسئله کردستان می گوید :

" ... استان کردستان ، شهرها و دهات تمامی در دست وطن پرستان کرد است ... راههای ارتباط عملاً در دست اکراد است ... دولت آخوندها هر چند روز یکبار با پخش اخبار دروغ می خواهند مردم را از واقعیات کردستان دور نگه دارند و گاهی سخن از موفقیت می گویند ... واقعیت این است که مردم سلحشور ، دلاوران آریایی سرزمین کورش بزرگ برای رهایی کشور خود می جنگند ... "

به خاطر همین رقابت و روابط مشابهی که اینان و شورای مقاومت هر دو با حزب دمکرات داشته اند از این بعد هم پیوستن حزب دمکرات به شورا یک پیروزی سیاسی برای رجوی _ بنی صدر به حساب می آید ، چه جذب حزب دمکرات با آن مشخصات آمریکا پسند پیروزی مهمی بر آلترناتیو رقیب برای منافقین در محافل امپریالیست است .

می بینیم که بعد از اعلام رسمی پیوستن حزب دمکرات سر و صدای گله آمیز رادیو ایران و سخنگوی بختیار در می آید و ضمن آن به افشاگری دست می زند کاری را که خود او پس از مدت ها تلاش قادر به انجامش نشده ولی منافقین در آن موفق شده اند به این شکل بازگو می کند :

" ... تا آنجا که به رهبران مجاهدین مربوط می شود آنها حیثیت مبارزان کرد را پشتوانه تبلیغ برای خودشان قرار می دهند ... مسعود رجوی در گفتگوهای پنهانیش با نمایندگان قدرت های امپریالیستی در پاریس این پیشمرگان را در کنار جانبداری های مجاهدین راستین روی معامله قرار می دهد . "

تأخیر در رسمیت یافتن به پیوستن به شورا :

با وجودی که قاسملو در مرداد ماه می گوید ماه ها قبل توافق اساسی با مجاهدین خلق حاصل شده و در شهریور ماه جزوه تبلیغاتی مذاکره نماینده حزب دمکرات با رجوی در پاریس منتشر شده است و ظاهراً قضایا با خوشی فیصله یافته ، ولی می بینیم باز هم تا 15 آبان ماه پیوستن حزب دمکرات به شورای مقاومت اعلام می شود .

و اینها در شرایطی است که سازمان منافقین احتیاج شدیدی از نظر سیاسی و تبلیغاتی به پیوستن ها دارد و هر هفته خبر پیوستن فلان گروه نامعلوم چند نفره یا یکی از شاخه های دانشجویی و دانش آموزی و غیره خودش را به شورای مقاومت ، با آب و تاب اعلام می کند ، سؤال این است علت تأخیر چیست ؟

در این رابطه نکات زیر قابل ذکر است :

اولاً در برخی مسائل حتی با وجود توافق میان طرفین قبول رسمی و اعلام آن خود ضربه سیاسی سختی به شورای مقاومت می زده و یا بعضی منافقین ( پایینی ها ) را مسئله دار می کرده است ، بنابراین علیرغم تمایل طرفین به پیوستن باعث تأخیر می شده و لازم بوده است راه حلی پیدا شود .

ثانیاً برای حل بعضی مسائل توافق دو طرف شرط کافی نبوده و نیروی ثالثی که عامل مهمی هم به حساب می آمده دخالت داشته است . ( آمریکا و به طور کلی غرب ) ، ثالثاً در اینگونه وحدت ها که بر اساس کسب قدرت شکل می گیرد هر کدام از طرفین خواهان سود بیشتری بر مبنای نیرومندی ادعایی شان هستند .

در این مورد که با گذشت زمان شرایط تغییر می کرده ، مخصوصاً تغییرات پیش بینی نشده و در تحلیل های طرفین ، با سبک و سنگین شدن کفه های قدرت توقعات جدید به وجود می آمده ، مثلاً در اوج کف زدن های امپریالیسم و وابستگان برای منافقین در اوایل حضور رجوی و بنی صدر در پاریس و مصاحبه های شبانه روزی آنها یک نوع و بعد از 5 مهر نوع دیگری با حزب دمکرات برخورد می شود .

نگاهی به فهرستی از برخی مسائل و سپس توضیح پیرامون آنها قضیه را بیشتر روشن می کند و مسائلی که لزوماً مطرح بوده و حل آنها بگونه ای وقت گیر بوده است را می توان به شرح زیر ارائه داد :

• نحوه خود مختاری و این که تا چه حد جزئیات آن مشخص بشود تا هر کدام از طرفین که محظورات خاص خود را دارند ضربه کمتری بخورند .

• این که با گروه های منطقه ای که حزب دمکرات را قبول ندارند چه باید کرد .

• این که با متحدین محلی حزب دمکرات نظیر لاشخورهایی چون صنار مامدی ، فئودال های خونخوار ، سلطنت طلبان و ساواکی های فراری ، راهزنان و اشرار بدنام منطقه چگونه باید برخورد کرد .

• این که با آن دسته از دوستان حزب دمکرات نظیر بختیار که در حال حاضر رقیب شورای ملی مقاومت هستند چه باید کرد .

• برای جلوگیری از خطر قطع شدن تدارکات و امکانات مالی حزب دمکرات ارسالی از سوی آن دسته از گروه ها و نیروها و محافل ضد انقلابی که از شرایط پیوستن حزب دمکرات به منافقین راضی نیستند چه باید کرد .

• بر سر فعالیت روی مسئله آزاد شدن " کردستان آزاد " یا " ایران آزاد در منطقه کردستان " که هر کدام در چشم انداز توطئه های امپریالیستی جای خاص خود را دارد .

در مسائل فوق از یک سو بایستی رعایت حفظ جنبه مترقی نمایی منافقین بشود و از سوی دیگر واقعیت متحدان بالقوه و بالفعل منافقین مطرح است و از همه مهمتر رضایت آمریکا است که لازم است و اصلاً عامل اصلی در امید آلترناتیو تشکیل شده به پیروزی است .

مسئله خود مختاری :

برای شورای ملی مقاومت این یک ضربه سخت است که نشان بدهد با به اصطلاح روی کار آمدن خود در همان ابتدا تن به تجزیه یک قسمت از کشور می دهد ، از طرفی خود مختاری ادعائی قاسملو همانطور که در طرح هایی نظیر طرح 26 ماده ای هیئت نمایندگی خلق کرد در قضایای مذاکره با هیئت ویژه به وضوح معلوم بود یک " کردستان خود مختار " را طلب می کرد که شامل استان کردستان و بخش های وسیعی از استان های ایلام ، کرمانشاه و آذربایجان غربی می شد.

این " کردستان خود مختار " در حقیقت کشور مستقلی بود که تنها با چند کانال یک طرفه با دولت مرکزی مربوط می شد ، یعنی دولت فقط بایستی پول می داد و در ارگان های بالای حکومتی عناصری از حزب دمکرات را پست می داد و در عوض از آن طرف هر وقت که میل حزب دمکرات تعلق می گرفت قادر می بود استقلال رسمی این " کردستان خود مختار " را اعلام و عملی کند .

بنابراین برای این قضیه که در اذهان مردم خیانت آشکاری گذشته از انقلاب و اسلام به کشور محسوب می گردد و برای جلوگیری از خوردن این ضربه سیاسی بایستی فکری شود .

صورت ظاهر قضیه به این صورت در آمد که با به کار بردن کلمه داخلی در کنار خود مختاری و تأکید طرفین ب روی محکوم کردن تجزبه طلبی اوضاع را به طور نسبی بهبود بخشند و در عوض حزب دمکرات به صورت یکی از محورهای اصلی حکومت آینده مطرح و تأکید شود .

رجوی نامه ای که به منظور پخش از رادیو کردستان تهیه شده بود به قاسملو نوشت و ضمن آن چنین گفت :

" ... لازم است ما را از نقطه نظرهای برنامه کردستان گواهی به احقاق حقوق تاریخی خود در کادر این برنامه ( برنامه دولت موقت شورای مقاومت ) مطلع فرمایید ، منظور پذیرش اصل مقدس خود مختاری ( داخلی ) در چارچوب تمامیت ارضی تمام میهن عزیزمان است . "

رجوی با وجود کلماتی نظیر احقاق حقوق تاریخی و اصل مقدس خود مختاری که به کار برده تأکید زیر را به کار می برد که بفهماند موضوع چیزی غیر از آنچه تا کنون به دنبالش بوده اید نیست ، عبارت مربوطه چنین است :

" همچنین تذکر می دهم که منظور از کلمه داخلی که بعضاً به دنبال کلمه خود مختاری نوشته شده صرفاً به این خاطر است که دشمن نتواند مقاومت عادلانه و انقلابی را به جدایی طلبی متهم کند . " 1

در این رابطه از سوی حزب دمکرات هم نکات زیر به عناوین مختلف اعلام می شود ، یکی این که خود مختاری شعار دوم شده و شعار اول حزب براندازی حکومت می گردد و گفته می شود که اکنون اهداف اولیه ما با سازمان مجاهدین خلق منطبق است ، ثانیاً روی این مسئله تبلیغ و تأکید می گردد که حزب دمکرات به اندازه نقشی که در مبارزه با حکومت فعلی دارد در حکومت آینده سهم خواهد داشت .

مسئله گروه های ضد انقلاب منطقه ای مخالف حزب دمکرات _ کوموله :

قاسملو مسئول گردآوری نیروها و متحد کردن و جهت دادن به آنها در راستای منافع شورای مقاومت در مناطق کردنشین می باشد و عملاً بایستی دیگر جریانات تحت اشراف حزب دمکرات قرار بگیرد .

آنچه در مجموع در این رابطه اعلام شده است این بود ، اما در اینجا می بینیم که رجوی امتیاز داده است چه فی المثل گروهی مثل کوموله مایل است روابط حسنه با منافقین داشته باشد ولی با این شرایط می باید مسائلش را با حزب دمکرات و به نفع او حل کند .

کوموله طی نامه ای به رجوی پیشنهاد ملاقات حضوری و مذاکره می کند و رجوی با اظهار استقبال شدید از این ملاقات تلویحاً یادآوری می کند که مسائل شان را با حزب دمکرات حل کنند.

عکس العمل نهایی کوموله چنین است : در اواخر بهمن ماه نماینده کوموله در پاریس اعلام می کند که به بهانه حضور بنی صدر در شورای مقاومت به این شورا نخواهد پیوست و از قدرت مانور خود در منطقه سخن می گوید و حتی در همین جا به حزب دمکرات حمله می کند که سازشکاری هایش با رژیم تا کنون به جنبش کردستان بارها لطمه زده .

این صدای ناخوشایندی برای شورای مقاومت است که از کردستان می آید ، چه رجوی مایل است به غرب حالی کند که کردستان یکپارچه و هماهنگ با شورای مقاومت ، بنی صدر _ رجوی است .

مسئله دوستان حزب دمکرات و رقبای شورای مقاومت ، بختیار :

ضد انقلابیون سلطنت طلب و بختیارچی ها روابط خوبی با حزب دمکرات کردستان داشته اند و دارند ، از جمله این که در رده های بالای پیشمرگان حزب دمکرات عناصر ساواکی و افسران شاهنشاهی فراری خدمات ارزنده ای به حزب کرده و می کنند .

مسئله پول و تدارکات و پشتیبانی تبلیغاتی نیز جای خود را دارد ، ضمناً این روابط از جمله نقاط ضعف حزب دمکرات است که انشعابیون حزب دمکرات و حزب توده و اکثریت با افشای اسناد و مدارکی در منطقه برای این که بخشی از طرفداران حزب را به خود جذب کنند روی آن پافشاری به خرج می دهند ، ولی حزب دمکرات هم عکس العمل مهمی در مقابله انجام نداده است ، گویا برایش چندان هم مهم نبوده است .

نمونه زیر یکی از برنامه های تبلیغاتی رادیو صدای ایران که نشان دهنده روابط اینان در تاریخ 17/6/60 یعنی حدود همان وقتی که جزوه تبلیغی مذاکرات منافقین – دمکرات منتشر می شد ، می باشد که در خود مسئله رقابت با شورای مقاومت را همراه دارد .

این رادیو در یک برنامه وقتی به شنوندگانش دارد امید می دهد که ما به زودی باز خواهیم گشت از عظمت ! و قدرت ! مخالفان و نزدیکی سرنگونی حکومت صحبت می کند و در رابطه با مسئله کردستان می گوید :

" ... استان کردستان ، شهرها و دهات تمامی در دست وطن پرستان کرد است ... راههای ارتباط عملاً در دست اکراد است ... دولت آخوندها هر چند روز یکبار با پخش اخبار دروغ می خواهند مردم را از واقعیات کردستان دور نگه دارند و گاهی سخن از موفقیت می گویند ... واقعیت این است که مردم سلحشور ، دلاوران آریایی سرزمین کورش بزرگ برای رهایی کشور خود می جنگند ... "

به خاطر همین رقابت و روابط مشابهی که اینان و شورای مقاومت هر دو با حزب دمکرات داشته اند از این بعد هم پیوستن حزب دمکرات به شورا یک پیروزی سیاسی برای رجوی _ بنی صدر به حساب می آید ، چه جذب حزب دمکرات با آن مشخصات آمریکا پسند پیروزی مهمی بر آلترناتیو رقیب برای منافقین در محافل امپریالیست است .

می بینیم که بعد از اعلام رسمی پیوستن حزب دمکرات سر و صدای گله آمیز رادیو ایران و سخنگوی بختیار در می آید و ضمن آن به افشاگری دست می زند کاری را که خود او پس از مدت ها تلاش قادر به انجامش نشده ولی منافقین در آن موفق شده اند به این شکل بازگو می کند :

" ... تا آنجا که به رهبران مجاهدین مربوط می شود آنها حیثیت مبارزان کرد را پشتوانه تبلیغ برای خودشان قرار می دهند ... مسعود رجوی در گفتگوهای پنهانیش با نمایندگان قدرت های امپریالیستی در پاریس این پیشمرگان را در کنار جانبداری های مجاهدین راستین روی معامله قرار می دهد . "

سخنگوی بختیار در ادامه حملات به رقیب و به رخ کشیدن چیزهایی که در نظر امپریالیسم ضعف است نه برای مردم ایران ، عملاً و ناخودآگاه ثابت می کند که هم او هم شورای مقاومت به دنبال جلب نظر امپریالیسم هستند ، می گوید :

" اما شگفت آور این است که پیشمرگان دلاور کرد درباره سازشکاری های رهبران مجاهدین با خمینی دچار فراموشی شده باشند و دستورات بنی صدر دوست و متحد دیروز و امروز مجاهدین خلق را در مورد قتل عام مبارزان آزادیخواه کرد از یاد برده باشند ... مگر همین بنی صدر نبود که به عنوان فرمانده کل قوای امام خمینی به ارتشیان دستور داده بود تا کردها را سرکوب نکرده اند پوتین هایشان را در نیاورند و مگر خود او شخصاً در تلویزیون این موضوع را به اطلاع نرساند ."

در ادامه سعی می کند کادرهای پایین حزب دمکرات را جذب کرده و به عنوان عامل فشاری روی رهبران حزب دمکرات و به نفع خود به کار گیرد ، می گوید :

" اگر رهبری حزب دمکرات کردستان واقعاً و از روی راستی و درستی خواهان خود مختاری و حقوق پایمال شده ... است و در پس پرده معاملات دیگری در جریان نیست و ظاهر و باطن همین است این پرسش پیش می آید که چرا پشتیبانی های نهضت مقاومت ملی و رهبر آن شاهپور بختیار از مبارزات حق طلبانه هم میهنان کرد نادیده گرفته شد . "

واضح است که چنین دوستی هایی نمی تواند و دلیل هم ندارد که به طور جدی و عمقی قطع شود ، ضمن این که روابط حزب دمکرات با بختیار و نظایرش در دوران حضور در شورا منتفی نیست ، در آینده وقتی دیگر صلاح آمریکا در حفظ ترکیب شورا نباشد از رادیو دمکرات نظیر آنچه در مورد ابوالفضل قاسمی و مقدم مراغه ای شنیدیم در مورد هر ضد انقلابی دیگر نیز که در آن موقع مصلحت ! باشد خواهیم شنید .

___________________

1. با توجه به تبلیغات سرسام آوری که سران منافقین روی مرحوم آیت الله طالقانی در جهت سوء استفاده از ایشان و القاب و اوصافی که به ایشان می دادند مثل مجاهد اول و با توجه به این که حزب دمکرات تنها گروهی بود که ایشان در حضور انبوه نمازگزاران روز عید فطر سال 58 به عنوان دست نشاندگان اجانب و بازیگران بین المللی و تجزبه طلبان و به خاطر تأکید بر نام و تاریخچه این گروه از آنها یاد کرده اگر ذره ای شعور برای هواداران منافقین مانده باشد همین چند سطر رجوی به قاسملو کافیست تا به خیانت رهبران سازمان پی ببرند .

 


  • هیچ نظری یافت نشد

  نظر خود را اضافه کنید

  0
  https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9478831&tmpl=component
  نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

  مطالب پربازدید سایت

  طلبه فعال استان گلستان

  شهید سید کریم شهید حسینی

  رئیس انجمن اسلامی کارگران

  شهید سید قاسم حسینی

  منافقین به آلبانی تحمیل شده‌اند

   امنیت ملی آلبانی به خطر افتاده است

  روایت اینترسپت از ناگفته‌های درون فرقه منافقین

  سی‌و‌هشتمین قربانی رفتار فرقه گونه منافقین

  خاطراتی از سردار شهید محمدرضا ترابیان در گفتگو با خواهر، برادر و یکی از همرزمانش

  آرزویش نابودی همه‌ی گروهک‌های تروریستی و حفظ انقلاب بود

  شهید ترور مازندران

  شهید رمضان علی غلام‌نژاد

  جدیدترین مطالب

  دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان