مصاحبه با اعضاي بازگشته سازمان مجاهدين

بنام خدا

100 نفري كه به تازگي از اردوگاه مجاهدين بازگشته اند ، با خود حكايتها به همراه آورده اند و سينه پر از دردي دارند ، آنها گواه روشني بر ضد مردمي بودن اين سازمان مي باشند.

عوامل اين سازمان دست به كثيف ترين روشهاي مافيايي براي به اسارت آوردن آنان زده اند.

غالب اين افراد كساني هستند كه تحت عنوان " كاريابي " به قرارگاه اشرف منتقل شده اند و با وعده ماهي 3000 دلار حقوق، اين انسانهاي نيازمند را به دام فرقه منحط خود گرفتار آوردند.

تعدادي از اهالي بلوچستان نيز كه در كشور دبي و پاكستان به كار مشغول بودند، توسط مافياي مجاهدين فريب داده شده اند.

عده اي ديگر را با روشي كثيف تر و توسط زنان به دام انداخته اند.

و به تمام آنها به طور عام گفته شده است كه اگر حاضر شوند با مجاهدين همكاري كنند ، علاوه بر امكان تحصيل ، حقوق و مزاياي عالي ، زن و امكانات فوق العاده ورزشي كه در اختيار آنها گذاشته مي شود ، پناهندگي به يكي از كشورهاي اروپايي را نيز براي آنها اخذ مي كنند.

برخي از اين افراد كساني بوده اند كه يكي از اقوام درجه يك آنها جزو مسئولين درجه يك سازمان بوده اند و خود نيز سابقه هواداري از اين گروه را داشته اند و جالب اين كه سالها اعتماد خود به اين گروه را حفظ كرده بودند و به اميد روزي بودند كه براي سئوالات خود پاسخي بيابند، تا اين كه از سوي سازمان مجاهدين دعوت مي شوند تا به عراق بروند و در آنجا متوجه مي شوند كه تمام آنچه در مورد اين گروه گفته مي شده است ، حقيقت محض بوده است.

برخي نيز از كساني مي باشند كه سالها است با مجاهدين همراه مي باشند و از مشاهده اين همه دنائت و همراهي با مجاهدين متأسف مي باشند.

مجاهدين مدعي هستند كه اين افراد ، نيروهاي جديد الورود بوده اند و نتوانسته اند سختي ها را تحمل كنند و مي كوشند تا درخواست آنها براي خروج را نشانه اين ادعا معرفي كرده و رندانه خود را به تجاهل مي زنند تا از مكافات عمل كثيفي كه انجام داده اند در امان بمانند و باصطلاح دست پيش مي زنند كه پس نيفتند.

اين افراد نه جديد الورود بوده اند و نه درخواستي براي همكاري با مجاهدين داشته اند ، بلكه از ساعت اول جنگي تمام عيار را بر سر آزادي خود را با مافياي كثيف مجاهدين آغاز كردند.

از ديگر سو مجاهدين به صراحت و در پاسخ به آنان اعلام كرده اند كه ورود به اشرف اتوبان يك طرفه اي است كه هيچ راه برگشتي ندارد و انتهاي ان مرگ مي باشد.

به نيروهاي خود كه از اين همه ناجوانمردي در حق اين افراد به ستوه آمده بودند ، گفته اند سازمان تلاش مي كند تا اين نيروها را آدم كند و حتي آنها را در كيسه كرده و به قرارگاه مي آورد تا آدمشان كند!!!

تا زماني كه مجاهدين با پشتيباني صدام جنايتكار اعمال كثيف خود را انجام مي دادند ، پيروز مندانه قهقه سر مي دادند كه اگر به آنچه آنها مي گويند عمل نكنند آنها را تحويل زندان ابو غريب مي دهند تا 8 سال را به جرم ورود غير قانوني در آنجا بمانند و نيزبايد 2 سال در زندانهاي اشرف بمانند تا اطلاعاتي كه دارند از بين برود!!

اما با سرنگوني صدام ؛ اين افراد كه اسير افسون رجوي نشدند ، طلسم فرقه رجوي را شكستند و به كمپ تحت نظر آمريكا آمدند و بازگشت به وطن را انتخاب كردند.

در ميان روايتي كه آنان از مجاهدين و روابطشان داشتند ، آنچه از همه چشمگير تر بود ، درخواست افراد زيادي براي خروج از اين سازمان است كه جسارت ابراز آن را ندارند و با پيامهاي مخفي درخواست كرده اند كه كاري براي آنها انجام شود كه اميدواريم مسئولين امر و افراد جداشده از اين گروه در خارج و داخل كشور دست به دست هم بدهند و راه نجاتي را نيز براي آنان باز كنند.

با اين آرزوسلسله مصاحبه هايي را كه با آنها انجام شده است را بر روي سايت قرار مي دهيم.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31