تحلیلی بر تئوری نوبل غرب تا نوبل تروریسم میانمار

امروز رسم بر آن است که انگشت اتهام به سمت مبارزه و مقابله کنندگان علیه تروریسم باشد و حامیان تروریسم خود را مبرا از این مسئله می‌دانند و دائما می‌گویند تروریسم محصول جهان سوم و کشورهای مستقل است. این ادعای ساده همان است که گریبانگیر جوامع مختلف شده و تروریسم در حال فعالیت است. با همین ادعا و به بهانه سرکوب تروریسم انواع ادوات نظامی به دست تروریست‌ها می‌رسد تا حاکمیت‌های مستقل را تحت تاثیر قرار دهند و از طرفی مکاتب فکری دینی را خدشه دار سازند. کشورهایی هم که تاب مقابله با این ادعاها را ندارند و نمی‌توانند در مقابل ابرقدرت قد علم کنند، قد خم می‌کنند و به آنان تعظیم می‌کنند و به‌واسطه خوش خدمتی جایزه می‌گیرند و به‌عنوان یک چهره جهانی مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

حال اینکه این خوش خدمتی محصول یک ماه و یک سال نیست بلکه بایستی ادامه داشته باشد و هرگاه ابرقدرت اراده کند باید گوش به فرمان باشد. حال اینکه موضوع کار مسلمان‌کشی باشد. مسئله‌ای که آمریکا و غرب و در جوار آن‌ها رژیم صهیونیستی مهر تائید بر آن می‌زنند که باعث می‌شود خانم آنگ‌سان‌سوچی به خود این جرات را بدهد و فرمان قتل‌عام و ترور هزاران مسلمان بی‌گناه را بدهد. این به پاس نوبل صلحی است که به ایشان اعطا شده است.

امروز مقابله با تروریسم نیازمند همکاری‌های مستمر بین‌المللی است و همواره بر این مهم تاکید می‌گردد و دائم به این مساله اشاره می‌شود که تروریسم پیشرو در خاورمیانه بایستی در نطفه خفه شود و نابود گردد. هشدار این مساله هم داده شد که تروریسم ممکن است به شرق و جنوب شرق آسیا و منطقه شبه قاره نیز نفوذ کند و باز هم برای مقابله با این موضوع بر همکاری‌های بین المللی تاکید می‌گردد. اما دریغ از اینکه در میانمار انسان کشی و ترور انجام می‌شود و کشورهای مدافع حقوق بشر این مساله را محکوم نمی کنند و همه جا فریاد می‌زنند که مسلمانان تروریست هستند و ایران تروریسم را می‌پروراند!

جهان امروز اگرچه پر از هیاهو است و انسان کشی در آن رواج دارد و تروریسم به معنای واقعی حمایت می‌شود اما این مساله بر کسی پوشیده نیست که تروریسم محصول دموکراسی ستیزه جو و تفکرات فراماسون و مکتب صهیون و تفکرات افراطی است. پس این مشخصه ها ربطی به ایران ندارد و فقط به فقط ایران محکوم به مقابله با تروریسم است. این وضعیتی است که جهان با آن روبروست. نسل کشی وترور در روز روشن و سوزاندن انسان‌های بی گناه در میانمار و قراردادن بودائیان در مقابل مسلمانان که این تئوری جدید غرب برای ستیزه جویی و اسلام هراسی است.

تحقق صلح و سفیر صلح بودن به انسان بودن و اخلاق مدار بودن است نه به یک جایزه ای که بر اساس قد خم کردن در مقابل ابرقدرت داده می‌شود. به هر ترتیب این انتظار می‌رود که جامعه ملل متمدن و سازمان ملل متحد و کشورهای جهان در مقابل این اقدام دهشتناک بایستد و مسئولان این جنایات را بازخواست کند.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9905498&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25