برق دزدي

Sooratakکیهان

گفت: يك سناتور آمريكايي گفته است سرمايه گذاري روي گروه هاي اپوزيسيون ايراني در خارج و داخل ايران بي نتيجه بوده است.

گفتم: بعد از 28سال تازه متوجه شده؟!

گفت: اين سناتور جمهوريخواه مي گويد گروههاي اپوزيسيون بيشتر به يك زندگي مرفه و بي دردسر در آمريكا و اروپا فكر مي كنند و در حمايت از آمريكا نوسان داشته و دمدمي مزاج هستند!

گفتم: شخصي به پسرش گفت برو از توي خيابون يك سيم به داخل خونه بكش كه پول برق نديم و پسرش همين كارو كرد، اما برق خونه هر يك دقيقه به يك دقيقه خاموش و روشن مي شد. پدرش پرسيد مگه از كجا برق دزديدي؟ و پسره گفت؛ از چراغ راهنمايي سر چهارراه!

 

 

 


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9579240&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25