کارنامه سیاه (2)

بسم الله الرحمن الرحیم

من ولی الله صفوی با نام مستعار کامران . عمده فعالیتهایم بعد از پیروزی انقلاب بود که در رابطه با نهاد دانش آموزی گروهک تروریستی منافقین قرار گرفتم و ابتدا مسئول نظامی – امنیتی منطقه شمال و شمال غرب و سپس عضو کانون نظامی – امنیتی اتحادیه دانش آموزان شدم . بعد از 30 خرداد سال 60

مسئول چند واحد تروریستی و سپس سمت فرمانده و مسئول نظامی دانش آموزی منطقه غرب را داشتم و تا هنگام دستگیری در این مسئولیت بودم . در آذر ماه سال 60 در حالیکه مسله به کلت و نارنجک

و سیانور بودم در خیابان توسط برادران پاسدار دستگیر شدم.

بسم الله الرحمن الرحیم

من حسین شیخ الحکما ء با نامهای مستعار حشمت ، فرشید ، علی ، کیوان ، قدرت ، عضو سازمان منافقین بودم . از اوایل سال 58 در ارتباط با این تشکیلات قرار گرفتم . ابتدا در بخش دانش آموزی مسئول یکی از نواحی منطقه مرکز و شرق دانش آموزی و سپس نظامی – امنیتی اتحادیه دانش آموزی و سپس نظامی – امنیتی اتحادیه دانش آموزی پسران تهران شدم . بعد از 30 خرداد سال 60 مسئول و فرمانده نظامی منطقه مرکز و شرق دانش آموزی و سرانجام مسئول و فرمانده نظامی منطقه شرق تهران بودم و در اوایل سال 61 دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من مهران اصدقی با نام مستعار بهرام در سال 58 در رابطه با منافقین قرار گرفتم . در ابتدای ورود به تشکیلات در قسمت تبلیغات و نشریه فعالیت میکردم و سپس تاقبل از 30 خرداد در نهاد کارگری سازمان بودم بعد از 30 خرداد به بخش ویژه نظامی سازمان منتقل شدم و در ترور اکثر شخصیتهای مملکتی شرکت داشتم و از عاملان شکنجه 3 برادر پاسدار کمیته مرکزی انقلاب اسلامی می باشم. آخرین مسئولیت من در سازمان فرمانده اول نظامی تهران بود و در فروردین سال 62 هنگام خروج از کشور دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من طاهر احمد زاده استاندار سابق خراسان در دولت موقت بر اساس مواضه تعییدی که مشخصاً در گذشته نسبت به گروهک منافقین داشتم پس از خرداد 60 توسط یکی از کادرهای منافقین کاندیدای عضویت در شورای به اصطلاح ملی مقاومت شدم و در همین رابطه مقدمات خروج من از کشور تدارک دیده شد و شناسنامه جعلی نیز در اختیارم قرار گرفت . در مرداد 61 هنگام خروج از کشور در فرودگاه تهران دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من ابوالقاسم اثنی عشری با نامهای مستعار فرهاد ، کاظم ، حجت و فریبرز عضو سازمان منافقین بودم . فعالیتم را قبل از سال 50 آغاز و در زندان به منافقین پیوستم . پس از پیروزی انقلاب و آزادی از زندان مسئول بخش تبلیغات و نشریه و بخش شهرستان شاخه آذربایجان منافقین بودم . آخرین سئولیت من رابط سیاسی شاخه خراسان و رابط تدارکات نظامی بخش شهرستان بود. در بهمن سال 60 سر قرار مسلحانه با برادران کمیته درگیر و در حین فرار دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من رضا کیوانزاد با نامهای مستعار مقداد ، شعبان ، عمید و جهانگیر عضو سازمان منافقین بودم . فعالیتهایم قبل از سال 50 شروع شد . در سال 54 دستگیر و به زندان افتادم و در زندان به منافقین پیوستم ، بعد از آزادی از زندان و پیروزی انقلاب ابتدا مسئول حفاظت ستاد منافقین در خیابان ولیعصر و سپس به ترتیب مسئول نظامی و تبلیغات هاد محلات منافقین شدم . آخرین مسئولیتم در نهاد تدارکات نظامی ، مسئولیت توزیع سلاح و مهمات در کل سازمان منافقین بود . در آذر سال 60 در خیابان با برادران کمیته درگیر و مجروح و دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من فرهاد نیری با اسامی مستعار فرشاد، ابراهیم و سعید عضو نهاد کارگری منافقین بودم . در اوایل سال 59 وارد تشکیلات ضد اسلامی و ضد مردمی منافقین شدم و مسئولیت کارخانجات مختلف را به عهده داشتم . مدتی نیز در بخش نظامی فعالیت می کردم و آخرین سمتم مسئولیت کارخانجات و تدارکات بود . در دی سال 60 درحالی که مسله به سلاح کمری بودم و سیانور همراه داشتم دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من محمدرضا یزدی زاده با نام مستعار عیسی عضو سازمان منافقین بودم . فعالیت های من در ارتباط با منافقین بعد از انقلاب شروع شد . در ابتدا در قسمت چاپ ساختمان معلمین بودم و سپس مسئول کارگاههای چاپ داخلی نهاد دانش آموزی شدم که این مسئولیت تا 30 خرداد ادامه داشت بعد از 30 خرداد

یکی از مسئولان روابط دانش آموزی منطقه غرب تهران بودم .در اواسط آذر ماه سال 60 درحالیکه مسلح به کلت بوده و سیانور همراه داشتم دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من جعفر حسنی با نامهای مستعار مسعود و بهرام هستم . فعالیتهای خود را از سال 52 آغاز کردم و در همین رابطه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای مدتی به زندان افتادم . در زندان با منافقین آشنا شده و بعد از پیروزی انقلاب به همکاری با آنان پرداختم و طی مدت همکاریم مسئولیتهایی از قبیل معاونت قسمت دانشجویی مسئولیت انجمن دانش آموزان ، معلمین و کارمندی را در مشهد به عهده داشتم و آخرین مسئولیتم تبلیغات در بخش اجتماعی شاخه خراسان بود. در بهمن سال 60 سر قرار دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من افشین برادران قاسمی در اواخر سال 59 خودمرا اسیر سازمان منافقین کردم . فعالیتم ابتدا با پخش و فروش نشریات انحرافی این گروهک بود . بعد از 30 خرداد ابتدا پیک یکی از گروههای منافقین بودم و سپس وارد تیمهای نظامی شدم و در جنایت منافقین در 5 مهر در حالیکه فرماندهی یک واحد نظامی را برعهده داشتم دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من محسن منشی با نام مستعار منوچهر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سازمان جهنمی منافقین پیوستم و در نهاد دانش آموزی فعالیت می کردم . قبل از 30 خرداد مهمترین کارم مسئولیت دانش آموزی منطقه شمال و شمال غرب تهران و بعد از 30 خرداد مسئول روابط دانش آموزی غرب تهران بودم و در آذر ماه سال 60 سر قرار دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من حمید مهدی شیرازی عضو سازمان منافقین بودم . قبل از پیروزی انقلاب در زندان با منافقین آشنا شدم . بعد از پیروزی انقلاب مسئولیت کارگری و محلات مشهد را داشتم و آخرین مسئولیتم معاون سیاسی

شاخه خراسان بود و در سال 60 دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من شعبانعلی اردکانی با نام مستعار جلیل عضو سازمان منافقین بودم . در سال 56 در زندان به تشکیلات ضد مردمی منافقین پیوستم و پس از پیروزی انقلاب مسئول امنیتی و تبلیغات منافقین در گرگان بودم . آخرین مسئولیتم معاون سیاسی مازندران دربخش شهرستان بود . در سال 60 دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من اصغر ناظم با نام مستعار بهرام فعالیت خودم را بعد از پیروزی انقلاب در رابطه با سازمان در قسمت آرشیو شروع کردم . بعد از مدتی در قسمت صنفی سازمان مشغول فعالیت شدم . بعد از 30 خرداد در رابطه با امداد پزشکی سازمان فراگرفتم و این بخش خود پس از مدتی به گروه ویژه نظامی منتقل شد . عمده فعالیتهای من بعد از 30 خرداد با همکاری همسرم (منیره رجوی) تهیه خانه تیمی برای اعضای سازمان بود و در تیر ماه 61 هردو ما با یک تن از اعضای سازمان دستگیر شدیم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من محمد رضا نادری با نام مستعار حسین عضو واحدهای عملیاتی ویژه بودم در سال 59 به دنبال اخراج از دانشسرای عالی راهنمایی تهران به انجمن دانشجویان علم و صنعت وصل شدم و از دی ماه همان سال تا 30 خرداد مسئول کارخانجات مقدم ، سیمان آبیک ، و فخر ایران بودم . بعد از 30 خرداد در بخش اجتماعی دو واحد تروریستی را داشتم و سپس تا خرداد 61 در واحدهای ویژه عملیاتی منافقین بودم . در 25 شهریور

61 توسط دادستانی دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من محمد کلانتری با نام مستعار منوچهر فرمانده اکیپ های ویژه تروریستی منافقین بودم . در آبان ماه 59 در رابطه با تشکیلات منافقین قرار گرفتم و فعالیت خود را در نهاد دانشجویی شروع کردم بعد از عید سال 60 عضو تیم تبلیغاتی معلمین بودم . بعد از 30 خرداد سرگروه تیمهای تبلیغاتی شده و بعد از ضربه 12 اردیبهشت 61 به بخش نظامی سازمان منتقل شدم . ابتدا سر تیم یک واحد تروریستی و سپس فرمانده اکیپهای ویژه تروریستی منافقین شدم و تا لحظه دستگیری در این مسئولیت بودم . در مهر ماه 61 به هنگام ورود به یک خانه تیمی در حالی که مسلح به دو کلت و یک نارنجک بودم و قرص سیانور نیز با خود داشتم دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من عباس صحرایی با نامهای مستعار محسن و حبیب سر اکیپ واحدهای عملیاتی شرق تهران بودم . در سال 58 با سازمان در آبادان آشنا شدم . مدتی بعد از 30 خرداد به تهران آمدم .ابتدا عضو واحدهای عملیاتی و بعد از مدتی سر تیپ یک واحد عملیاتی شدم . آخرین مسئولیتم قبل از دستگیری سراکیپ واحدهای عملیاتی منطقه شرق تهران بودم . در اردیبهشت ماه 61 دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من خسرو زندی با نام مستعار صادق عضو تیمهای عملیات ویژه منافقین و از عوامل جریان شکنجه بودم . در سال 60 در رابطه با تشکیلات منافقین قرار گرفتم و به بخش ویژه منتقل شدم .

ابتدا مسئولیت صنفی – امنیتی خانه های تیمی را به عهده داشتم به دنبال آن به بخش نظامی منتقل شدم . در شهریور ماه 61 حین انجام عملیات در حالیکه مسلح به سلاح کمری و نارنجک

و قرص سیانور با خود داشتم توسط مردم دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من محمد طوری با نام مستعار پرویز عضو واحد عملیاتی منطقه غرب تهران بودم . در اردیبهشت ماه سال 61 در رابطه با تشکیلات منافقین قرار گرفتم . و بعد از 30 خرداد همان سال وارد واحدهای عملیاتی شدم و تا موقع دستگیری در تیمهای عملیات تروریستی فعالیت داشتم . در اوسط تیر سال 61 حین عملیات در نازی آباد درحالی که مسلح به کلت و بمب دستی بودم توسط مردم دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من عبد الکریم معزز عضو واحد تروریستی ویژه منافقین بودم . فعالیتم را در اوایل مرداد 61 در رابطه با تشکیلات مزبور شروع کردم و عضو واحدعملیات ویژه شدم و تا لحظه دستگیری در همین مسئولیت بودم . اواخر مرداد 61 هنگام اجرای قرار در حالی که مسلح بودم دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من محمد طاهر تیموری با نام مستعار محمد رضا فرمانده یکی از واحدهای عملیاتی ویژه منافقین بودم. در اوایل سال 60 در رابطه با تشکیلات قرار گرفتم و تا 30 خرداد سال 60 عضو تیم مدرسه بودم در 30 خرداد 60 به تربت جام منتقل شدم و عضو واحد عملیاتی در این ششهرستان بودم . در شهریور سال 60 به

تهران آمدم و فرمانده یکی از واحدهای عملیات ویژه منافقین شدم . و تا موقع دستگیری در این مسئولیت بودم و یر انجام در اواخر سال 61 هنگام خروج از کشور دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من محمد رضا جمالو با اسامی مستعار حامد و ولی از سر اکیپ های عملیاتی منطقه شرق تهران بودم . فعالیتهای تشکیلاتی ام را از سال 58 با سازمان شروع کردم . در سال 59 با گروه آرمان مستضعفین همکاری می کردم . از 30 خرداد سال 60 تا شهریور بدون ارتباط تشکیلاتی با سازمان منافقین با تشکیلات یک هسته نظامی به پرتاب سه راهی و کوکتل به سوی اماکن مردم حزب الله و مغازه ها و اتومبیل های آنان دست می زدم . در شهریور 60 به تشکیلات نظامی سازمان وصل شدم . ابتدا عضو واحد عملیاتی و سپس فرمانده عملیاتی شدم . در اردیبهشت 61 به هنگام قرار در حالیکه مسلح بودم دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من کوظوش خاوریان با اسامی مستعار حمید ، عباسو یدالله ازفرماندهان اکیپهای عملیاتی منطقه شرق تهران بودم . فعالیتم را در دبیرستان شروع کردم و در اواسط سال 58 جذب سازمان شدم در موقع دستگیری مسئولیتم فرمانده اکیپهای عملیاتی در منطقه شرق تهران بودم . در خرداد ماه سال 61 سر قرار در حالی که مسلح بودم دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من سهراب سهرابی با نام مستعار مازیار در تابستان 59 در رابطه با سازمان منافقین قرار گرفتم و کارهای تبلیغاتی می کردم . و در هنگام دستگیری فرمانده یکی از واحدهای نظامی بودم . در آبانماه 60 در خانه تیمی در خارج شهر دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من مجید شوکتی از فرماندهان واحدهای عملیاتی بخش ویژه بودم . در اواسط سال 58 جذب این گروهک شده و در نهاد دانش آموزی فعالیت می کردم . قبل از 30 خرداد مسئول تشکیلات یکی از نواحی منطقه مرکز و بعد از 30 خرداد سرگروهان واحدهای عملیاتی شدم . آخرین مسئولیتم فرمانده یکی از واحدهای عملیاتی ویژه منافقین بود . در دی ماه 60 ، مسلح دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من هاله ناصر حجتی با نام مستعار آذر دانشجوی دانشگاه تهران در اواسط سال 58 جذب منافقین شده و در انجمن مرکزی تهران شروع به فعالیت کردم . ابتدا در بخشهای سیاسی و دانشجویی انجمن مرکز فعال بوده و پس از تشکیل اتحادیه مدتی در شور مرکز انجمن علمو صنعت بودم . سپس عضو شورای اجرایی روابط اتحادیه دانشجویی منافقین شدم . و آخرین مسئولیتم مسئول انجمن زنان منطقه غرب بود . در اواسط سال 60 با همکاری امت حزب الله توسط برادران کمیته دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من منیره رجوی با نام مستعار پروین خواهر مسعود رجوی هستم در سال 50 با سازمان آشنا شدم و به همراه همسرم بعد از پیروزی نقلاب به منافقین پیوستم . در تدارکات امداد پزشکی و نظامی منافقین مسئولیت تهیه خانه تیمی را به عهده داشتم . در اواخر تیر ماه 61 در خانه تیمی به همراه همسرم و یک تن دیگردستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من مریم میرزایی با نام مستعار وحیده دانشجوی دانشگاه تربیت معلم هستم . فعالیتهای تشکیلاتی ام را در رابطه با گروهک تروریستی منافقین از سال 58 با ورود به دانشگاه آغاز کردم و ابتدا در قسمت سیاسی و و انتشارات و سپس ر شور بخش سیاسی و سنجش و امنیتی فعالیت داشتم . دراواسط سال 59 وارد کانون خدمات و امنیتی دانشجویی شدم . در اردیبهشت 60 وارد نهاد کارگری شدم . ابتدا در نشریه به اصطلاح بازوی انقلاب کار می کردم و سپس مسئول نیروهای تبلیغاتی نظامی دختران کارگری بودم و در آذر ماه 60 توسط برادران کمیته و مردم حزب اللهی جنوب شهر دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من زهرا بهبودی کارگر کارخانه پارس الکتریک در سال 58با گروهک تروریستی منافقین آشنا شدم و پس از مدتی کار در تیمهای تبلیغاتی و امکاناتی ، سرتیم تبلیغاتی چند تن از کارگران شدم . بعد از 30 خرداد 60 به عنوان محمل در خانه تیمی منافقین بودم که در شهریور 60 در یکی از همین خانه ها دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من اطیه اسبقی با نام مستعار سعیده در زمستان سال 58 وارد تشکیلات دانشجویی منافقین شدم و در بهار 59 به بخش محلات منتقل و قبل از 30 خرداد به ترتیب مسئول تبلیغات و سپس مسئول روابط انجمن زنان جنوب بودم . آخرین سمتم مسئول انجمن زنان جنوب بود که در بهمن ماه سال 60 دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من راضیه طلوع شریفی با نام مستعار منصوره سمیعی عضو نهاد محلات منافقین قسمت امداد پزشکی بودم . فعالیتهای خودم را پس از پیروزی در رابطه با قسمت امداد پزشکی ستاد مرکزی سازمان منافقین واقع در خیابان ولیعصر شروع کردم . بعد از تخلیه این ستاد در شهریور 58 در درمانگاه های سازمان منافقین

واقع در خیابان بهار و انقلاب فعالیتهای خود را ادامه دادم و بعد از 30 خرداد هم با محمل منشی در مطبی واقع در خیابان فلسطین فعالیت داشتم . مطب مزبور محل نشست افراد مرکزی نهاد محلات و امداد پزشکی بود . در همین رابطه در مهرماه 60 دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من پروین پرتوی با نام مستعا مریم فعالیتهای تشکیلاتی خودم را از سال 58 با سازمان منافقین آغاز کردم . ابتدا در انجمن زنان و محلات غرب تهران در قسمت روابط و تبلیغات و امنیتی فعالیت داشتم و بعد از 30 خرداد در اکیپ های نظامی قسمت شناسایی عملیات بودم . در تظاهرات مسلحانه 5 مهر به عنوان فرمانده نظامی دختران منطقه غرب شرکت داشتم و آخرین مسئولیتم یکی از فرماندهان نظامی غرب تهران بود . در آذر ماه سال 60 در حالی که مسله به کلت بوده و قرص سیانور همراه داشتم دستگیر شدم . بسم الله الرحمن الرحیم

من زهرا بخارایی با نام مستعار فریبا در اسفند 57 وارد تشکیلات منافقین شدم . عمده مسئولیتهایم تا 30 خرداد 60 عضو شورای فرهنگی – خبری منطقه شرق و مسئول تدارکات همان منطقه و برخی از مدارس تهران بود . بعد از 30 خرداد نیز مدتی معاون نظامی فرمانده گردان و بعد از آن معاون فرمانده واحد عملیاتی ویژه منافقین بودم . طی این مدت ملح بودم و شناسایی سران مملکتی و افراد حزب اللهی را بر عهده داشتم و در یک مورد ترور هم شرکت کردم . در شهریور ماه سال 60 دستگیر شدم .

بسم الله الرحمن الرحیم

من رضیه آیت الله زاده شیرازی با نام مستعار فاطمه عضو نهاد دانشجویی و محلات منافقین بودم . فعالیتم را در رابطه با این سازمان از اواخر سال 56 شروع کرددم . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا در نهاد دانش آموزی سپس در بخش انتظامات خواهران بودم . سپس به نهاد دانشجویی منتقل شده و در کانون هنری – تبلیغاتی آن فعالیت می کردم . بعداً به قسمت صنفی نهاد محلات انتقال یافته و در این قسمت بودم

تا اینکه در اوایل تیر ماه 60 دستگیر شدم .

 

کارنامه سیاه (1)


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان