« منافقین و جنگ تحمیلی »

توضیح : این کتاب در سالهای جنگ منتشر گردیده است و از ابعاد همکاری صدام و منافقین در زمان حال سخن به میان آورده است ، حال آن که اکنون صدام ساقط شده است و منافقین در وضع فلاکت باری به سر می برند؛ اما از آن جهت که نکات تحلیلی و مستندی در بر دارد ، به نظر می رسد که انتشار آن در اینترنت نیز خالی از لطف نباشد.

« فصل اول »

تحلیلی بر عملکرد منافقین :

قبل از جنگ تحمیلی رادیو فارسی زبان رژیم صهیونیستی عراق در تبلیغاتی که بر علیه نظام ضد امپریالیستی جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته بود ، همواره از تحلیل ها ، مواضع عقیدتی و سیاسی نشریات منافقین استفاده می نمود .

این عمل حساب شده و هماهنگ درونی و برونی حتی قبل از جنگ برای مردم و ناظران سیاسی حزب اللهی ایران مشهود بود و بیانگر این واقعیت پشت پرده بود که عراق و منافقین سر در آخور شیطان بزرگ دارند و از یک جا منشاء می گیرند .

و الا چرا و به چه دلیل تحلیل ها و مواضع سیاسی ، عقیدتی منافقین باید از رادیوی عراق پخش بشود ؟

به هر حال با چنین تبلیغاتی از یک سو در جهان مطرح می ساختند که ایران از درون دارای تضادهایی است و گروهک های مخالف رژیم جمهوری اسلامی در ایران فراوانند تا بدین وسیله وجهه و حیثیت بین المللی رژیم نو پای جمهوری اسلامی را از بین ببرند و از سوی دیگر سازمان را در بعد بین المللی بزرگ جلوه دهند و خوی جای بیندازند .

اما بدون شک بلحاظ درونی ، مردم خط و ربط ها و چهره منافقانه سازمان را درک می کردند ، لذا سازمان برای جلوگیری از این ضایعه درونی جهت تحمیق و اغفال مردم چنین تبلیغ کردند که سخنگوی مجاهدین خلق در مورد برنامه های اخیر بخش فارسی رادیو عراق و مجاهدین خلق اظهار داشت که :

" مدتی است که رادیو عراق در برنامه های فارسی خود از برخی نشریات مجاهدین استفاده کرده و دفاعیات شهدا و مواضع عقیدتی و سیاسی سازمان و برادران ما را مورد تحلیل قرار می دهد .

از آنجا که هم زمان با افزایش اختلافات عراق با ایران این نحوه برخورد ، حاصلی جز ضربه زدن به مجاهدین ندارد لذا به مسئولان این رادیو هشدار می دهیم که اولاً مجاهدین را اسباب ترفندها و معامله گرایی های سیاسی خود قرار دهند ، همان معاملات و کنش و واکنش های سیاسی که در گذشته نیز بر حسب آنها ، وقتی شاه هم به توافق رسیدند ، انقلابیون و ترقی خواهان ایرانی را از عراق اخراج نموده و رادیوشان نیز دفعتاً چنان موضعی اتخاذ نمود که گویی دیگر در ایران هیچ خبری نیست .

وانگهی مسئولان عراقی که خود در سال 49 مجاهدینی را که از دوبی با هواپیمای مصادره شده ایرانی به بغداد رفته بودند ، به خوبی در زیر شکنجه ها آزموده اند ، باید پذیرفته باشند که نه می توان به هیچ قیمتی مجاهدین خلق ایران را خرید و نه آنها را بازیچه معاملات سیاسی قرار داد .

ثانیاً اگر کسی در عراق مدعی انقلابی گری و ترقی خواهی است ، چه انقلاب فلسطین و چه گسترش یک دموکراسی انقلابی و مردمی در داخل کشور خود بهتری صحنه آزمایش اوست و لذا اگر رادیوی بغداد داعیه احترام گذاشتن به سازمان ها و چهره های انقلابی ایران را دارد ، بهتر است راه نزدیک تر یعنی داخل خود عراق را بپیماید ."

نشریه مجاهد ، تاریخ 28/1/59

اما امروز به لطف پروردگار تمامی اسرار و روابط پشت پرده منافقین با عراق و بالمآل با ابر جنایتکاران شرق و غرب آشکار شده است . به طوری که امروزه شاهدیم که رادیوی رژیم وابسته عراق شبانه روز چندین ساعت از برنامه های خود را با تحمل مخارج هنگفت به سازمان منافقین واگذار کرده است .

و مبتنی بر تحلیل سازمان بدون شک این واگذاری برنامه رادیویی به دنبال یک سری معاملات و کنش و واکنش های سیاسی و بین المللی صورت پذیرفته است و بی تردید این سازمان منافقین است که اسباب ترفندها و معامله گری های سیاسی قرار گرفته است .

چرا که سازمان به منظور تحمیق و اغفال مردم در آن زمانی که هنوز دستهای پنهان شان آشکار نگردیده بود به صورت تصنعی علیه بخش فارسی زبان رادیو عراق موضع گیری کردند ، اما در همان حال نیز روابط مخفی و سری با رژیم صهیونیستی عراق و اربابان مشترک شان داشته اند .

در غیر این صورت می توان پذیرفت که سازمان منافقین مواضع گذشته خود را فراموش کرده است ؟ آیا اگر امروز ادعا کنیم که منافقین ستون پنجم آمریکا و عراق است و خود را به قیمتی نازل فروخته است ، دیگر پاسخی برای گفتن دارند ؟ آیا امروز منافقین می توانند برای فریب مردم دوباره ادعا کنند که آلت دست و بازیچه معاملات سیاسی قرار گرفته اند ؟

شیطان بزرگ به عنوان سردمدار استعمارگران دنیای غرب از بدو شروع و پیروزی انقلاب اسلامی ایران آن را متباین با منافع سلطه جویانه خود یافت ، لذا استراتژی خود را براندازی این نظام نوپا و تاکتیکش را به شکل ضربتی و دفعی در سرلوحه فعالیت هایش قرار داد .

دو سال متمادی در این راستا حیل و توطئه های مختلفی را به کار گرفت ، نفوذ در دولت موقت ، سعی در جلوگیری از تشکیل مجلس خبرگان و تصویب قانون اساسی ، ملاقات سری با بازرگان و دکتر یزدی در الجزایر ، حمله نظامی به طبس ، رشد و تقویت ذخیره های امپریالیستی خود ، کودتای نوژه .

ایجاد آشوب ، ناامنی و ناآرامی ، جنگ و جدال ، بزن و بکوب ، بحث های جدالی در هر کوی و برزن ، میتینگ های جنجال برانگیز جهت مساعد ساختن زمینه های سرنگونی نظام نوپای جمهوری اسلامی تماماً از سوی استکبار جهانی طرح ریزی و تنظیم شده بود که توسط گروهک های وابسته به مرحله اجرا گذاشته می شد .*

___________________

* یعنی دقیقاً همان توطئه ای را به مرحله اجرا بگذارند که برای سرنگونی حکومت ملی دکتر آلنده در شیلی به کار بستند .


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب پربازدید سایت

حمید داوودآبادی

منافقین، فدائیان صدام

خبرگزاری جمهوری اسلامی

رد کدام خون؟

شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان