آمریکا در قطعنامه اخیرش خوی تروریست‌پروری خود را اثبات کرد

Mansooriali

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به حمایت آمریکا از گروه های تروریستی از جمله القاعده و طالبان در چند سال اخیر، گفت: آنچه خنده آور بوده این است که کنگره آمریکا فکر می‌کند که کشورهای دیگر مانند عراق، زیر نظر آن ها مشغول به کار و امور حاکمیتی هستند، از این رو تصمیم‌گیری کنگره برای ملت و دولت عراق یک توهین بزرگ به این کشور است.

عباسعلی منصوری آرانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به تدوین قطعنامه حمایتی کنگره آمریکا از اعضای گروهک تروریستی منافقین، گفت: این مسئله نشان دهنده خوی تروریست‌پروری آمریکا را نشان می دهد و مهری تأییدی برای ادعاهای مطروحه درباره حمایت ایالات متحده از گروه های تروریستی است.

نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حمایت آمریکا از گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و طالبان در چند سال اخیر، تصریح کرد: امروز نیز آمریکا حمایت مالی و لجستیکی خود را از داعش و دیگر گروه های تروریستی ادامه می دهد.

وی گفت: آنچه خنده آور بوده این است که کنگره آمریکا فکر می کند که کشورهای دیگر مانند عراق، زیر نظر آن ها مشغول به کار و امور حاکمیتی هستند، از این رو تصمیم گیری کنگره برای ملت و دولت عراق یک توهین بزرگ به این کشور است و قطعا دولت عراق پاسخ دندان شکنی را به آن ها خواهد داد.

منصوری آرانی افزود: قطعنامه کنگره آمریکا نمایانگر آن است که مقامات این کشورهیچ تصمیمی برای قطع حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی ندارد و آن ها منافع خود را در حمایت از این گروه می بینند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، گفت: تروریست‌های منافقین بیش از 12000 نفر از مردم ما را به خاک و خون کشانده اند، اما آمریکا اعضای این گروه را جزء تروریست های خوب می داند و از آن ها حمایت می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به بیانیه کنگره آمریکا درباره حمایت دولت عراق از منافقین در اردوگاه لیبرتی، تصریح کرد: بهطور حتم مردم عراق در آینده ای نزدیک پاسخ دندان شکنی را به منافقین که نقش عمده ای در کشتار شیعیان عراق داشتند، می دهند.

یک نماینده مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه ای در حمایت از اعضای گروهک تروریستی منافقین ارائه داده که بر اساس آن بر لزوم حفاظت از تروریست ها در اردوگاه لیبرتی تاکید شده است.


فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31