شهید ابوالقاسم دهنوی که در جریان عملیات ۱۹بهمن ۱۳۶۰ به شهادت رسید
Smiley face

تصاویر و اسامی کشته شدگان گروهک منافقین در عملیات ۱۹بهمن ۱۳۶۰
Smiley face